Terugblik op de Bètapartnersconferentie 2021

We hebben een zeer geslaagde online conferentie achter de rug! In de opening kwamen, na een bijdrage van Freek Vonk, de rectoren van de VU en de UvA (Vinod Subramaniam en Karen Maex) aan het woord. Deze twee bèta’s (Elektrotechniek) benadrukten dat voor leerlingen helder gemaakt moet worden dat de verschillende vakken tegenwoordig intensief samenwerken in actueel onderzoek. Daarnaast gingen zij in op het belang van goede en enthousiaste docenten in het VO, en de rol van de universiteiten daarbij.

De keynote van Jacob de Boer, hoogleraar milieuchemie en toxicologie, ging over de schadelijke stoffen zoals PFAS die we in grote hoeveelheden in het milieu terecht laten komen, en helemaal niet gemakkelijk kunnen verwijderen. Grote gevolgen voor onze eigen gezondheid zijn daarmee onvermijdelijk. Toehoorders zullen hiermee ongetwijfeld rekening gaan houden bij het beslissen over de aankoop van nieuwe spullen!

In de 21 interactieve parallelsessies over onderwerpen als virtuele labs, de profielwerkstuk.nl website en quantumcomputers hebben de deelnemers veel opgestoken. De schoolleiders spraken over de ontwikkeling van alfa en gamma steunpunten, die in voorbereiding zijn onder de koepel van OPeRA. Na een introductie door Robbert Dijkgraaf, zie hieronder, bespraken de deelnemers o.a. de rol van de teamleider bij de ontwikkeling van docenten en het belang van samenwerking tussen vakken.

In de afsluitende Ontmoet en Groet troffen deelnemers elkaar (virtueel!) in wisselende samenstelling, zodat er ook ruimte was voor het leggen van contacten.

De presentaties van de sessies zijn hier terug te vinden bij de bijbehorende sessies.  

30-mrt-2021