Bètapartnersconferentie 2023 groot succes

Op 16 maart vond de jaarlijkse Bètapartnersconferentie weer fysiek plaats. Dit keer op het Vechtstede College in Weesp. Hier volgden meer dan 150 bètadocenten en schoolleiders sessies over allerlei onderwerpen rondom het thema ‘Energie, van ATP tot zonnecel’ met vakdidactiek, verdieping en contexten voor één of meerdere vakken. Uiteraard was er ook tijd om met elkaar in gesprek te gaan.

Keynote speaker
Keynote speaker Bertram Uunk, docent Aardwetenschappen aan de VU, deed de aftrap door in te gaan op de energietransitie vanuit een geologisch perspectief. Uunk schetste de uitdagingen die er voor Nederland liggen om ons land van duurzame energie te voorzien. Doordat de Nederlandse ondergrond in het verleden ons van energie heeft voorzien, is er veel kennis over de ondergrond die we in de energietransitie kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld voor het ondergronds opslaan van CO2 uit industrie, het winnen of opslaan van aardwarmte of het opslaan van waterstof als potentiële brandstof van de toekomst. Ook besprak hij welke beroepen in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen voor het winnen van de grondstoffen die nodig zijn voor innovatieve, duurzame technieken en het winnen, transporteren en opslaan van duurzame energie.

Sessies
Na het boeiende verhaal van Uunk konden de docenten deelnemen aan de sessies. Zo waren er sessies over ‘Suiker verbranden of fermenteren’, ‘Wiskundige vraagstukken’, ‘Hoe pak je energie in de klas op’, ‘Duurzaam gebruik van de Nederlandse ondergrond’, ‘Uitbeelddidactiek in de biologieles’, een lezing over ‘De grenzen van de aarde’ en de vakoverstijgende sessie ‘De energietransitie’.

Voor de schoolleiders was er een speciaal programma samengesteld met als thema ‘Samenwerken aan goed onderwijs’. Onderwerpen als het behoud van vakdocenten en de prominente rol die professionalisering hierin speelt, de werkdruk en hoe er een inspirerende omgeving gecreëerd kan worden voor docenten, kwamen aan bod.

Na de sessies was het tijd om te eten en ideeën uit te wisselen. Bètapartners kijkt terug op een succesvolle dag en heeft nu al zin in de conferentie van volgend jaar!

Alle presentaties van de sessies zijn hier terug te vinden.

23-mrt-2023