Terugblik op de bijeenkomst een goede onderzoeksleerlijn

Terugblik op de bijeenkomst een goede onderzoeksleerlijn

Woensdag 10 november  2021 heeft Comenius College Hilversum een Vakoverstijgende bijeenkomst “Een goede onderzoeksleerlijn” in de bètavakken georganiseerd.

Op deze school wordt het vak “Comenius in Science” gegeven, waarin de benodigde vaardigheden systematisch aan bod komen, leerlingen ook buiten de school opdrachten doen en waarbij veel initiatief van leerlingen verwacht wordt. Deze samenwerking tussen experimentele vakken vereist dat de ieder expliciet maakt welke vaardigheden ontwikkeld moeten worden en op welke manier dat wordt bereikt. Dit heeft inmiddels geleid tot een vak dat bij leerlingen bekend staat als een goede voorbereiding op een universitaire studie en heeft de interesse voor de school vergroot.

Tijdens deze bijeenkomst heeft  een aantal docenten van deze school hun ervaringen gedeeld over hoe ze de onderzoeksleerlijn in de school hebben vormgegeven.

De vijftien deelnemers brachten elk hun eigen ervaringen mee en in het onderlinge gesprek is gesproken over de mogelijkheden voor verbetering van ieders eigen aanpak. De aanpak op de scholen blijkt heel verschillend, er zijn vele varianten van onderwijs in onderzoeksvaardigheden mogelijk! Over en weer zijn nuttige suggesties opgehaald. Ook tijdens de heerlijke indische maaltijd is gingen de interessante discussies door. 

Vervolgens gingen de deelnemers in groepjes aan de gang met het concretiseren van welke doelen wanneer in de leerlijn moeten worden aangeboden.

Bij de afronding van de bijeenkomst is afgesproken om het onderling gesprek de komende tijd voort te zetten. 

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door docenten en voor docenten. De nadruk lag op het uitwisselen van ervaringen met elkaar en hoe het nu op de verschillende scholen is geregeld.

Tijdens de bijeenkomst was er veel enthousiasme over het leren onderzoek doen en hoe we dat de leerlingen het beste kunnen leren en zeker ook het belang ervan

Enkele reacties:

  • Onderzoeksvaardigheden zijn breder dan alleen de practicum vaardigheden bij het hanteren van meetapparatuur en het presenteren van meetgegevens, zoals samenwerking en reflectie op proces.
  • Wat bijzonder dat het Comenius zo ver komt met onderzoekend leren
  • Het zou mooi zijn als we kunnen zorgen dat ze vóór dat ze aan het PWS toe zijn al over de onderzoeksvaardigheden beschikken.

Kortom het was een zeer geslaagde bijeenkomst waarbij veel ervaringen zijn uitgewisseld en waar zeker een vervolg op moet komen. Dan kunnen we verder gaan met het maken van concrete plannen.