Terugblik op de Excursie Nieuwkoopse Plassen

Ontspannen én leerzaam het schooljaar afsluiten, en dat was het! 

De dag startte met een korte uitleg over de bijzonderheden van het gebied en het onderwijsprogramma Moeraskunde dat Natuurmonumenten heeft ontwikkeld. Daarna zijn we snel het water op gegaan om de Nieuwkoopse Plassen te ontdekken. 

Halverwege de tocht zijn we van boord gegaan om op een stuk stevig land een grondboring uit te voeren. Een ecoloog van het gebied liet ons de problematiek rondom het inlaten van water zien. Zo liggen binnen het gebied weilanden die door de boer worden afgewaterd zodat de machines het land op kunnen. Het moeras heeft echter water nodig en daardoor moet er extra veel water aangevoerd worden van buiten.

Dit verstoort de nutriëntenkringloop. Voor deze boeren zijn al lang geleden afspraken gemaakt dat ze er niet kunnen blijven, dus deze situatie zal gaan veranderen. Bijzonder was om te horen dat er ook weilanden zijn die door biologische boeren van Natuurmonumenten gepacht worden op een manier die natuurbeheer niet in de weg staat.

Bij terugkomst heeft Bart Schaub, adviseur beleid & onderzoek én onderzoeker bij de UvA, ons meegenomen in het onderzoek naar de defosfatering van het gebied. Het blijkt nog een hele uitdaging om het systeem werkend te krijgen zoals je wilt. Aan het eind van dit kalenderjaar komen er weer nieuwe resultaten, wij zijn benieuwd!

Nu tijd voor vakantie!

Klik hier om de presentatie terug te kijken.

30-aug-2022