Terugblik op de vakbijeenkomst Verborgen kracht van bodemleven

Op donderdag 13 april 2023 werd de vakbijeenkomst Verborgen kracht van bodemleven gehouden.

Practicum in het practicumlab

De communicatie tussen planten en andere organismen stond in het eerste deel van deze bijeenkomst centraal. We hebben het onder andere gehad over het probleem dat parasitaire planten vormen in de landbouw, zoals bijvoorbeeld Strycha. Dit is een parasitaire plant die met name grasachtige gewassen parasiteert. In de lezing hebben we stilgestaan bij de complexe rol van wortelexudaten bij de communicatie van planten en hun omgeving. In onze lesboeken wordt interactie vaak te simplistisch weergegeven. Vanuit de vakgroep van de UvA zien ze het belang om bij te dragen in het opleiden van toekomstige generaties (planten)onderzoekers. Vanuit deze gedachte zijn ze bezig met het ontwikkelen van hands-on materiaal wat docenten kunnen gebruiken bij de vakken NLT en biologie. 

 

Wortelpreparaten 

Tijdens een focussessie hebben we kort kunnen kijken naar een al deels ontwikkelde VR applicatie. Daarnaast hebben we gesproken op welke manier het te ontwikkelen materiaal een meerwaarde kan zijn in onze onderwijspraktijk.

We sloten af met een mooi practicum. Met behulp van schrijfinkt hebben we celwanden van mycorrhiza gekleurd in eigen meegebrachte wortelpreparaten. Er waren diverse resultaten en dit opende ook de gesprekken over de rol van de betreffende plant in het ecosysteem. Het practicum smaakte naar meer! Volgend jaar organiseren we weer een vakbijeenkomst rondom dit thema, waarbij we een ander onderdeel van het lesmateriaal in het zonlicht zetten! Hopelijk tot ziens!

17-mei-2023