Terugblik op de VB De wiskundebrug van vwo naar universiteit

“Er kwam een mooie combinatie van mensen bijeen.”

“De bijeenkomst was te kort, de discussie namelijk heel interessant.”

Op donderdag 30 juni wisselden wiskundedocenten uit het voortgezet en hoger onderwijs samen met studenten ervaringen uit en werkten zo aan een betere aansluiting tussen VO en HO.

Docenten van het VO en HO zijn niet altijd goed op de hoogte  van elkaars onderwijs. In deze bijeenkomst vertelden zij elkaar daarom waar zij tegen aan lopen. Daarnaast vertelden enkele studenten over hun ervaringen bij de overgang van VO naar HO.

Thema’s die aan bod kwamen zijn:

  • De gebrekkige notatie
  • Uitwerkingen verstrekken of niet?
  • Het (niet) gebruiken van de (Grafische) rekenmachine.

“Heel goed om de studenten uit te nodigen. Ik vind hun mening misschien nog wel belangrijker dan die van docenten.”

“Het meest waardevol was voor mij de detaildiscussie op sub-onderwerpen zoals die over de uitwerkingen.”

14-jul-2022