Terugblik op de webklas Het Mandelbrot Mysterie november 2021

Terugblik op de webklas Het Mandelbrot Mysterie november 2021

Een docent: “Een lekker uitdagende webklas voor leerlingen die zich willen vastbijten in een pittig wiskundig onderwerp!”

Een leerling: “Het blijft me verbazen hoe mooi de plaatjes zijn die horen bij iteratie van een simpele functie als f(z)=z2+c .

Het afgelopen najaar stortten de wiskunde D leerlingen uit vwo 5/6 van het Regius College zich op de webklas Het Mandelbrot Mysterie.  Dit is een online module van vier weken over een van de meest gecompliceerde en mysterieuze objecten uit de wiskunde: de Mandelbrotverzameling. De leerlingen  besteedden zo’n vijf uur per week aan het lezen van teksten en discussiëren met mededeelnemers en docenten. In deze tijd werkten ze ook aan opdrachten en projectjes. Sommige opgaven waren behoorlijk ingewikkeld.

Als voorbeeld vind je hier de webpagina’s van de eerste week van de webklas.

De makers

De webklas is ontwikkeld door Han Peters en Kees Temme. Han is hoogleraar wiskunde op het Korteweg de Vries Instituut voor wiskunde aan de UvA. Kees geeft wiskunde op het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum en is vaksteunpuntcoördinator van Bètapartners.

Ook meedoen?

Wil je deze webklas inzetten als module in een vwo-wiskunde D klas? Stuur een mail naar Kees Temme: kees.temme@uva.nl.

Een docent: “Wat de webklas extra leuk maakt zijn de animaties (je kan veel doen/spelen/aanklikken) en het verhaal over Origo”

Een leerling: “De webklas bleek een uitdaging te zijn! Iets om echt je tanden in te zetten.”

Kees Temme,
Vaksteunpuntcoördinator wiskunde