Terugblik op Didactiek van elektriciteit

Terugblik op Didactiek van elektriciteit

Eric Min, vakdidacticus UvA heeft voor een groep docenten en TOA’s natuurkunde een uitleg gegeven over didactiek van elektriciteit. Metaforen en analogieën kunnen sterk bijdragen aan leereffect. Maar… kunnen ook misconcepten versterken! 

 

 

Doelen van deze bijeenkomst:

  • Het belang én de gevaren van analogieën of metaforen benoemen;
  • Misconcepten over elektriciteit circuits bij leerlingen benoemen;
  • Een goede metafoor voor stroom in een circuit selecteren.

In de sessie zijn de deelnemers zelf aan de slag gegaan om eigen favoriete analogieën op stroom in een circuit. Denk daarbij aan:

  • Stroom, Spanning
  • Parallel , Serie
  • Overdracht van energie

 

Said el Haidouri, vaksteunpuntcoördinator natuurkunde