Terugblik op een biologische brug tussen vwo en universiteit

Terugblik op een biologische brug tussen vwo en universiteit

Bijeenkomst op donderdag 15 april

Welke onderdelen van de VO biologie stof komen sterk naar voren in welke biologie gerelateerde studie aan de VU of UvA? Hoe ervaren studenten aan de VU/UvA de overgang van VO biologie naar een biologie gerelateerde studie? 

Tekening: Bart Groeneveld

De aansluiting vanuit VO naar het HO rond biologie was het onderwerp van gesprek in deze online bijeenkomst. Met een kleine 30 deelnemers begonnen we aan deze bijeenkomst.

Dhr. dr. J.A.J. (Hans) Breeuwer, Universitair Hoofd Docent Moleculaire Evolutiebiologie Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica nam ons eerst mee in de wereld van onderzoek aan de UvA, om vervolgens een globaal overzicht te geven van de biologie gerelateerde studies binnen de universiteit op dit moment. Een inspirerend en overzichtelijk verhaal.

Vervolgens kwamen 7 studenten aan de UvA en VU aan het woord. De energie spatte van hun verhalen af, zo graag wilden ze vertellen over hun ervaringen tot nu toe. Erg leuk, maar ook zeker leerzaam voor de deelnemers om te horen waar leerlingen tegenaan lopen bij de overgang van VO naar het hoger onderwijs. Onder andere kwam naar voren dat projectmatig met een groep werken nauwelijks aan bod komt in het VO, terwijl men daar vanaf dag 1 mee start in het HO. Jezelf of jouw project kunnen ‘verkopen’ was ook een vaardigheid waarmee de studenten in aanraking kwamen. Ook was men positief over allerlei zaken, en dat op vlakken de overgang soepel verloopt. Ook heel leerzaam en leuk om te horen.

Vanuit de terugkoppeling van de break-out rooms, waarbij de studenten en de VO en HO docenten gemixt werden en verder met elkaar in gesprek konden, kwamen positief kritische opmerkingen. Aandachtspunt is b.v. de ICT vaardigheden waarmee de studenten van het VO naar het HO overstappen. Het belang om meer overleg te laten plaatsvinden tussen VO en HO docenten kwam duidelijk naar voren. Het is belangrijk om van elkaars onderwijs op de hoogte te zijn, om op de hoogte te blijven van de veranderingen binnen de studies in het HO, om te horen welke vaardigheden de leerlingen mee dienen te brengen vanuit het VO. Vaardigheden zoals het snel stof eigen maken, of het werken in teamverband. 

Kortom dit is een bijeenkomst welke regelmatig zou moeten terugkomen, en waarbij de input van de studenten zelf van grote waarde is.