Terugblik op Spreadsheets voor beginners en Programmeren met spreadsheets

Terugblik op Spreadsheets voor beginners en Programmeren met spreadsheets

De deelnemers aan de eerste bijeenkomst (op 20 mei 2021) hebben kennis gemaakt met de principes van spreadsheets, van formules en adressering tot het tekenen van grafieken van een reeks (meet)gegevens. Ook handige tips voor het werken met spreadsheets kwamen daarbij aan de orde: genoeg als basis voor praktisch werken met spreadsheets.

De tweede bijeenkomst (op 27 mei 2021), “Programmeren met spreadsheets”, behandelde het gebruik van spreadsheets voor klassieke algoritmen zoals sorteren en (binair) zoeken, cellulaire automaten, en voor het rekenen aan eenvoudige modellen, zoals van een kogelbaan, een lekke emmer of een roofdier-prooi-systeem. Vooral de mogelijkheden om met een paar regels in een spreadsheet een dergelijk model te simuleren, inclusief bijbehorende grafiek, en met het model te “spelen” sprak de deelnemers erg aan.