Terugblik op VO-HO aansluitingsbijeenkomst

Op donderdag 4 april 2019 vond de themabijeenkomst over de rol van onderzoeken in het onderwijs plaats aan Hogeschool Inholland. Dit was een zogeheten VO-HO aansluitingsbijeenkomst, waarbij docenten Scheikunde en Biologie van het voortgezet onderwijs (VO) en docenten Life Sciences & Chemistry (LS&C) van het hoger onderwijs (HO) samen kwamen om kennis, ervaringen en best practices uit te wisselen.

Er waren tien sprekers die gezamenlijk een divers en goed op elkaar aangesloten verhaal presenteerden, wat een mooi totaalbeeld gaf van de huidige stand van zaken rondom onderzoeksvaardigheden, -leerlijnen en -projecten in het onderwijs.
– Zo werd er vanuit het HO toelichting gegeven op de Leerlijn Onderzoeken door alle vier jaren van de opleiding heen; wat zijn de vaardigheden die studenten per jaar moeten ontwikkelen, en hoe wordt ze dat aangeleerd?
– Er werd specifiek ingegaan op één project; het CSI-project. Studenten moeten al hun onderzoeksvaardigheden inzetten (en verder ontwikkelen) om te ontsnappen uit een escape room of om een moord op te lossen. Dit project maakt gebruik van gamification en studentgestuurd onderwijs (i.t.t. standaard colleges en docentgestuurd onderwijs) om studenten te motiveren de benodigde skills aan te leren.
– Een interessante discussie met de zaal ontstond toen twee eerstejaars studenten LS&C hun visie gaven op de aansluiting tussen VO en HO, met als rode draad het labjournaal. Welke eisen stelt het HO in het eerste jaar aan een labjournaal en projectwerk, en hoe heeft (hun) VO hen daarop voorbereid? Ze eindigden met een aanbeveling gericht aan VO-docenten, gebaseerd op wat zijzelf en hun jaargenoten gemist hadden aan voorbereiding en welke dingen het VO kon doen om dit te voorkomen.
– De presentaties van VO-docenten vervolgens sloten daar goed op aan, en toonden aan dat op veel scholen al geweldig en uitdagend projectonderwijs gegeven wordt met een grote rol voor onderzoek en onderzoeksvaardigheden. De gepresenteerde voorbeelden benoemden o.a. vakoverstijgend onderwijs, teamwork, eigen verantwoordelijkheid en realistische casussen zoals klimaatverandering en plastic soep als succesfactoren.
– Om het af te maken bracht het SLO in hun presentatie een helder en concreet overzicht van de eisen aan de schoolexamens op het gebied van onderzoeksvaardigheden, wat zowel VO- als HO-docenten meer inzicht en handvatten gaf om hun onderwijs nog beter vorm te geven.

Na zoveel inspirerende flitspresentaties hebben deelnemers en sprekers uitgebreid nagepraat, waar door de gastvrijheid van Inholland ruim de tijd voor was tijdens de afsluitende borrel en het diner.

Een geslaagde, nuttige en inspirerende activiteit die zeker vervolg gaat krijgen!

Kijk hier voor het gedetailleerde programma met namen en onderwerpen van alle sprekers.

Ben je werkzaam op het HO en wil je met jouw opleiding ook zo’n bijeenkomst organiseren, of je ben je werkzaam op het VO en heb je behoefte aan een aansluitingsbijeenkomst op een speficiek thema? Neem dan contact met ons op!

Door: Lotte van den Berg