Terugblik TOA Ontwikkel Team van Bètapartners, 2021-2022

De start

De laatste dinsdag van september ’21 kwam het Tot Ontwikkel Team van Bètapartners voor de eerste keer bij elkaar. TOT’s worden sinds ruim een jaar georganiseerd vanuit de NVON. Henriette Klein Bluemink was vanuit de NVON en als ervaren coördinator van de al jaren bestaande TOT-Twente aanwezig en nam een belangrijk deel van de leiding van de middag voor haar rekening. “We noemen binnen de NVON deze groep toa’s de TOT-Amsterdam,” vertelde ze. Met die naam zijn we doorgegaan.

Het voorstelrondje

Om het ijs te breken en elkaar op een originele manier beter te leren kennen stelde alle aanwezigen zich voor aan de hand van een zelf meegebracht item uit zijn of haar eigen kabinet. Een sublimatieproefje van jodium, een 3D-geprinte doosjes voor object- en dekglaasjes en een zelf gemaakte osmosemeter. Het was een schot in de roos, het uitwisselen van ervaringen en ideeën begon en de TOT ging van start!

 

Organisatie en groepswerk

De bijeenkomsten vonden elke laatste maandag van de maand plaats. Maaike werd aangewezen als voorzitter van deze TOT en notuleert de algemene afspraken. In aparte groepjes werden de afspraken voor de werkaanpak vastgelegd. Het beschrijven van de practica en het inbedden van de workshop ´Effectief practicum’ in het programma werden besproken. En daarna gingen de groepjes aan de slag met het inventariseren van PO’s op diverse scholen, experimenten rond de lorentzkracht en wordt er aandacht besteedt aan experimenten die niet altijd lukken.

Online en ‘Getting Practical’

De bijeenkomsten in november en januari waren online. Zo konden we elkaar spreken zonder samen te komen en even in de kabinetten bij de collega’s gluren. In november hebben we vooral overlegd.  In februari en maar waren we op het Kaj Munk College in Hoofddorp en het Berlage lyceum in Amsterdam voor de cursus ‘Getting Practical’ door Jan Jaap Wietsma. Ook gingen de drie groepjes al snel apart aan de slag. Bij biologie wordt in januari de proef over zetmeelvorming in bladeren in de praktijk gebracht en worden de huidmondjes flink eens onder de loep genomen. Bij natuurkunde gaan ze aan de slag met lorentzkrachten. Zo werd er op school bijvoorbeeld een opstelling gebouwd van stroomdraad op magneten zodat leerlingen zelf lorentzkracht kunnen meten. Ook de deelnemers van scheikunde zaten niet stil en doken in de PO’s voor onderwerpen. Met geweldig resultaat want op de gezamenlijke dropbox-omgeving is nu een forse lijst van practica met minimaal gebruik van chemicaliën te vinden!

De gang zat er nu in

Op 11 april waren ze te gast op het Da Vinci College Purmerend om de puntjes op de i te zetten en om ideeën uit te wisselen voor een volgend practicum. Op 23 mei bij de CSG Jan Arentsz in Alkmaar gingen de biologen aan de slag met isoleren van urease uit bonen. ‘Waar zit het meest urease, een enzym dat de hydrolyse van ureum naar ammonium katalyseert, in?’ De natuurkundegroep pakte een practicum op om met behulp van interferentie van ledlampjes met een tralie de constante van Planck te bepalen. Een zoektocht naar geschikte ledjes bleek noodzakelijk. Bij scheikunde werden de practicumproeven nog een keer uitgevoerd opdat het schrijven van de voorschriften ter hand genomen kon worden. Op 20 juni bij Alasca, voorheen Cartesius 2, in Amsterdam werd het praktisch werk bij natuurkunde en biologie afgerond en was scheikunde al aan het brainstormen voor volgende jaar. Daarbij kwam het thema circulaire-economie naar voren.

Verder werd afgesproken dat de voorschriften voor de practica voor 7 juli op google docs te vinden moeten zijn.  Zodat iedereen deze kan doornemen en ze de laatste bijeenkomst op 11 juli op het Spinoza Lyceum besproken kunnen worden. Het TOT-jaar zal daar dan met een gezamenlijke maaltijd worden afgesloten. Na de vakantie, de meesten gaan door en aanvulling is welkom, zal op 12 september op het Trinitas Gymnasium in Almere het tweede jaar opgestart worden. Voor aanmelden zie en volg de procedure op de site toa.tips.nl.

Maaike, André, Hein.

 

 

 

29-aug-2022