Terugblik TOA voor TOA bijeenkomst

Op 2 juni was op het Pieter Nieuwland College in Amsterdam de TOA’s voor TOA’s bijeenkomst, de eerste fysieke na de covidbeperkingen. Velen van de aanwezigen hadden elkaar al regelmatig online gezien in de TOA-treffens en bij de afspraken met het TOA-kernteam. Het was fijn en inspirerend om elkaar nu weer persoonlijk te ontmoeten. Het was een voorrecht dat we  bij Tomek van de Watering en de TOA’s van het Pieter Nieuwland College te gast mochten zijn.

Bij de introductie werd de begroeting met een föhn op de muur geschreven en met een warmtecamera in beeld gebracht. Daarna werd teruggekeken op de activiteiten van afgelopen schooljaar en de plannen voor volgend jaar. Maaike Twigt lichtte de manier van werken van het ToaOntwikkelingTeam toe en gaf een overzicht van welke experimenten/practica aangepakt zijn. Het team bestaat 13 TOA’s verdeeld over een Bi-, Na- en Sk-groepje. De meesten gaan volgend jaar door en er zijn al een paar mensen die aangegeven hebben te willen aansluiten. Kijk hoe dat kan op toa.tips.

Er komen volgend jaar twee TOA’s voor TOA’s bijeenkomsten, een in het najaar en een in het voorjaar. Er werd verder afgesproken de online TOAtreffens eens in de maand van 15.00 -16.30 uur op steeds een andere dag van de week van week te organiseren. Het uitwisselen van ideeën, bekijken van experimenten, opstellingen en dergelijke geven en het kijkje in de keuken bij de collega werd dit jaar als zeer waardevol ervaren.

In de koffie- en theepauze van een uur pauze waren er diverse experimenten te zien zoals smeltende blokjes ijs op verschillende materialen., een opstelling voor het meten van de lorentzkracht vanuit het Na-groepje van de TOT, uit een voorgedrukt A-viertje geknipte en gelijmde modellen uit de ene workshop en een superknal van een ethanolgas-luchtmengsel uit een andere workshop.

Een overzicht van de workshops:

Model van een oog – Maaike van Trigt (TOA)

Door het knippen, vouwen en lijmen van een papieren model zien en onthouden leerlingen hoe een oog in elkaar zit en werkt.

IPad gebruik bij scheikunde practica – Henriette Klein Bluemink (TOA en mdw CMA)

Tegenwoordig draait Coach ook op IPads. Er werd zelf ervaren hoe dit werkt en wat er mogelijk is.. Werken met een IPad is veel flexibeler dan met vaste computers, ook omdat dat er geen kabels naar de sensoren meer nodig zijn.

De oplossing van het wereld energie probleem – Hein Bruijnesteijn. 

 

Een workshop met als thema ‘leren onderzoeken’ met behulp magneten en activerende didactiek (Denken Delen Uitwisselen). Verwondering, het stellen van goede vragen, leerlingen aan het denken en werk zetten, dat was de boodschap.

Zelf een osmosemeter bouwen- Jeroen Buijs en Stijn Kok, TOA’s DENISE resp Berlage Lyceum

Osmosemeters van de leermiddelenleveranciers zijn duur, maar Jeroen en Stijn hebben laten zien hoe je zelf eentje kunt bouwen. Het osmoseproces verloopt niet snel, genoeg tijd om de bouwtekeningen te bestuderen en ervaringen met dit practicum uit te wisselen.

Meten aan de straling van Kalium-40 – Paul Dolk TOA HBO

Radioactiviteit kan je ook zonder het rijdend stralingspracticum behandelen. Met K-40 kun je veilig en leuk experimenteren. Het zout dat je nodig hebt is gewoon te koop in de supermarkt. Paul liet het practicum met zes geigertellers in groepjes uitvoeren. Hij komt graag op je school langs om je leerlingen met deze spullen aan het werk te zetten. p.dolk@vu.nl

Meet zelf de fijnstof om je heen! –  Marcella van Steenbergen en Ton Reckman van Globe-Nederland en Hester Volten van het RIVM

GLOBE Nederland en het RIVM roepen scholen op om fijnstofconcentraties te meten. In de workshop lieten ze zien hoe je het meetsysteem installeert en er mee meet. Dit kan permane

nt in school, maar je kunt er ook mobiel bijvoorbeeld op de snuffelfiets mee aan de slag. Er is lesmateriaal beschikbaar, globenederland.nl

Experimenten met aardgas – Hans Molendijk, TOA scheikunde

Met plof en knal experimenten krijg je altijd wel de aandacht van leerlingen. De gevarieerde experimenten van Hans laten zien en horen wat de effecten zijn van de reacties van aardgas met lucht en met zuurstof. Het gevaar is duidelijk en wat de reactieproducten zijn ook.

De tweede workshopronde moesten we zonder elektriciteit doen; de stroom in de hele wijk viel uit en de school zat dus ook zonder. Het heeft ons natuurlijk niet weerhouden ;-).
De bijeenkomst werd afgesloten met een gezellige borrel en een heerlijke Indonesische maaltijd.

 

 

 

 

 

 

 

16-jun-2022