Terugblik tweede PLG bijeenkomst Modeldidactiek 10 april

De leiding van deze bijeenkomst lag bij Anita Tol, lid van het kernteam Modeldidactiek en betrokken vanaf de start van het project. Ze heeft practica ontwikkeld die samen een leerlijn vormen, met als doel om de leerlingen te leren om natuurwetenschappelijk onderzoek te doen. Als verrassing had Anita twee leerlingen uitgenodigd die vertelden over hoe zij haar lessen ervaren. De leerlingen verschilden behoorlijk qua vaardigheden: één gaf aan best goed in natuurkunde te zijn, maar de ander juist helemaal niet. Toch waren ze allebei zeer te spreken over haar manier van lesgeven. Ze noemden onder andere dat ze een veel beter begrip kregen van wat de grootheden in een formule precies voorstelden en dat het veel leuker is om een practicum te doen als je van tevoren niet weet wat eruit komt. “Bij biologie doen we ook practicum. We ontleden een koeienhart. Maar daar hebben we dan al les over gehad, dus het enige dat het practicum toevoegt is dat we het nu zien.”

Practicum opwarmen van water
Centraal bij deze bijeenkomst stond een practicum over het opwarmen van water. Doel was om een wiskundig model op te stellen die het verband tussen de toename van de temperatuur, het vermogen van het verwarmingselement en de massa van het water beschreef. Hiertoe kregen we maatcilinders, joulemeters en stopwatches. Twee groepen onderzochten het verband tussen vermogen en opwarmtijd, de andere twee tussen massa en opwarmtijd. Daarbij begonnen we eerst met het verband tussen opwarmtijd t en temperatuur T. Dit leverde uitstekende lineaire grafieken op. Vervolgens varieerden we of het vermogen of de massa (afhankelijk van in welke groep je zat) en maakte je een nieuwe T,t-grafiek. We liepen wel tegen de beperking aan dat er niet heel veel water in de joulemeter kon, waardoor de spreiding van massa’s niet zo groot was en dat het opwarmen van water best wat tijd kost als je een goed meetbaar temperatuurverschil wil krijgen. Om goede data te krijgen voor de te onderzoeken verbanden is dit wel noodzakelijk. Onze conclusie was dat dit goed te ondervangen was door te taken verder te verdelen. Als je meerdere groepjes hebt voor één onderzoeksvraag, kan ieder groepje de T,t-grafiek maken met een ander vermogen of massa en dus één meetpunt aanleveren voor de grafiek waarmee de onderzoeksvraag moet worden beantwoord. Vereiste is wel dat de groepjes goed moeten afspreken welke waarden ze kiezen voor de controlevariabelen. De docentenhandleiding van Anita voor dit practicum staat op Wikiwijs.

Lessen ontwerpen
Na de pauze gingen docenten hun eigen lessen ontwerpen met modeldidactiek. De variatie van lessen die werd bedacht was enorm. Sommigen dachten verder over een meer conceptuele benadering van het model van warmte uitwisseling, anderen gingen aan de slag met de lenssterkte formule, een deeltjesmodel van kernreactievergelijkingen en veiligheid in de klas. We zijn erg benieuwd hoe deze ideeën in de les uiteindelijk zijn uitgepakt. Als je deelgenomen hebt, deel dan vooral je ervaringen met ons. Stuur een mail naar Onne Slooten (oslooten@amsterdams.com), dan verwerk ik het in de volgende nieuwsbrief.

We sloten af door samen te eten en na te praten. Aan tafel werden alvast wat toekomstplannen voor het project besproken (zie verderop in deze nieuwsbrief).

Bij deze willen we Anita heel hartelijk bedanken voor de gastvrije ontvangst en de mooie activiteit die we konden uitproberen. Ook heel veel dank aan de twee leerlingen die bereid waren om in hun vrije tijd ons te komen vertellen over hun ervaringen met Modeldidactiek!

 

 

29-apr-2024