Terugblik Vakbijeenkomst Taalgerichte vakdidactiek voor bètadocenten

In een goedbezochte bijeenkomst met docenten Biologie, Scheikunde, Natuurkunde en Wiskunde en enkele anderen uit het onderwijsveld hebben we de mogelijkheden om bij de bètavakken iets te doen aan taalvaardigheid doorgenomen. Deze bijeenkomst is georganiseerd in het kader van een verkenning naar taalvaardigheid en de behoefte vanuit Bètapartners en AlfaGammapartners.

De begeleiding van de bijeenkomst lag in handen van Liliane Bouma, (coördinator bètasteunpunt) en Iris Hoogendoorn (vaksteunpuntcoördinator Nederlands). Cindy Kuiper (Taalimpact) gaf een uitleg en workshop over Taalgericht Vakonderwijs en Genredidactiek. Het materiaal staat op een Google drive bij Bètapartners. Lees hier verder…..

04-okt-2022