Terugblik VB Modeling Instruction 2 juni 2022

Terugblik VB Modeling Instruction 2 juni 2022

Op 2 juni kwamen natuurkundedocenten van VO scholen, universiteiten en hogescholen bij elkaar om zich te verdiepen in Modeling Instruction en te bekijken of dit toepasbaar is in de Nederlandse situatie. Deze didactiek voor onderzoekend leren is voor het Amerikaanse onderwijs grondig uitgedacht door de AMTA organisatie en geschikt voor alle bètavakken. Uit onderzoek is gebleken dat deze aanpak effectiever is dan traditionele manieren van onderwijs. 

We hebben afgesproken dat we met een viertal bijeenkomsten verder gaan met het uitwerken en experimenteren met deze aanpak. 

Wil je meedoen of heb je vragen: neem contact op met Said el Haidouri  s.el.haidouri@vu.nl.

Uitgebreide set docentenmateriaal

Voor docenten is er een uitgebreide set docentenhandleidingen beschikbaar, met een leerlijn in de opdrachten, voorbeelden van vragen van leerlingen met mogelijke antwoorden en suggesties voor didactische vragen.

Onder leiding van Dan McIsaac, Kathleen Falconer en Stefan Hoffmann van AMTA hebben we de aanpak besproken en ook ervaren hoe je als leerling opdrachten uitvoert. De deelnemers werden steeds enthousiaster en zagen concrete mogelijkheden om de aanpak in de eigen lessen te gaan volgen. 

De werkwijze van Modeling Instruction

Bij deze aanpak worden leerlingen in groepjes aan het werk gezet om een experiment uit te voeren en te documenteren op een groot whiteboard. De docent geeft door middel van vragen enige sturing aan de groepjes, maar stimuleert daarbij ook dat groepen verschillende aanpakken volgen. Klassikaal worden de resultaten van de verschillende groepen besproken. Daarbij wordt het whiteboard gebruikt voor presenteren van de resultaten en uitleg over inzichten en aanpak. De docent leidt dit proces, en andere leerlingen stellen vragen aan het groepje dat aan het woord is. Aansluitend wordt een vervolgopdracht gegeven. Door de manier waarop deze uitgevoerd wordt, kun je vrij goed zien of de natuurkunde achter de experimenten begrepen is.

 

Goed voorspelbaar en stuurbaar

De aanpak lijkt voor de leerlingen heel vrij en open. Maar door handige technieken is het verloop van zo’n les voor de docent vrij goed voorspelbaar en stuurbaar. Met het docentenmateriaal wordt de docent geholpen in het zorgen dat het leerproces van de groepen goed verloopt. Belangrijk is bijvoorbeeld om de leerlingen zelf tot inzichten te laten komen en niet voor te zeggen. Het stellen van goede vragen helpt daarbij, en het materiaal biedt deze.

 

Effectiever en leuker 

De leerlingen moeten écht aan het werk en zelf nadenken, iets wat we in onze huidige lessen niet altijd voor elkaar krijgen. Het zal wel ook enkele weken tot maanden duren voordat een klas optimaal aan de slag is, in het begin is het nog onwennig. Gebruikelijk is om de opdracht een les eerder al aan te kondigen zodat leerlingen bij binnenkomst direct aan de slag kunnen.

De modelleringsmethode is leerlinggericht. Leerlingen presenteren oplossingen voor problemen die ze moeten verdedigen, in plaats van te luisteren naar duidelijke presentaties van de docent. De docent kan, door aandacht te besteden aan de redenering van de student, het niveau van het begrip van de student beoordelen.

De AMTA organisatie in de USA 

Bij de AMTA organisatie is inmiddels een zeer uitgebreide set met docentenmateriaal beschikbaar. De AMTA organisatie heeft uitgebreide trainingen om op deze manier te gaan werken, en in het Amerikaanse systeem bieden de zomermaanden ook tijd om deze trainingen te volgen. 

Het materiaal van AMTA is ook voor Nederlandse docenten beschikbaar, de deelnemers hebben al toegang gekregen. Er is wel een vertaling nodig naar het Nederlands en de manier waarop we in ons land de stof behandelen.

Vervolgacties

De aanwezige docenten zijn allen van plan om de aanpak toe te passen. Onderwijl kunnen zij het materiaal gaan vertalen. Het is natuurlijk handig als we daarin de taken verdelen. Twee gepensioneerde maar nog steeds actieve docenten, Ed van den Berg en Koos Kortland, hebben zich bereid verklaard om met enkele docenten samen aan de slag te gaan in de voorbereiding en uitvoering van dit soort lessen. Daarmee wordt het gemakkelijker gemaakt om een goede eerste start te maken, en we kunnen de ervaringen benutten bij anderen.

We hebben afgesproken om elkaar te helpen bij het invoeren van deze aanpak in onze lessen. Het vaksteunpunt Natuurkunde van Bètapartners en Onne Slooten ondersteunen hierbij. Er zijn afspraken gemaakt om een viertal vervolgbijeenkomsten te houden.

De hoofdlijn van deze bijeenkomsten:

– Vier bijeenkomsten
– Locatie: op verschillende scholen
– Programma 1e keer:

o Praktisch: welke bijeenkomsten wanneer
o Activiteit doen. Docenten spelen leerlingen.
o Activiteit bespreken.
o Huiswerk:

– les geven en filmen

– kies een fragment waar iets werd geleerd

– kies een fragment waar iets niet goed ging

– formuleer een leervraag voor jezelf. Bijvoorbeeld: heb ik hier goed gehandeld? Hoe zou het beter kunnen?

 

– Programma 2e, 3e, 4e:

o Videofragmenten bekijken. Leervragen bespreken
o Nieuwe activiteit doen en bespreken
o Huiswerk: idem

– Data: