Terugblik workshop Natuurkunde als combinatie van experiment en model

Terugblik workshop Natuurkunde als combinatie van experiment en model

Afgelopen 14 en 28 januari heeft Onne van Buuren, docent natuurkunde en vakdidacticus VU voor een groep docenten en TOA’s van natuurkunde een workshop gegeven over combinatie van experiment en model. Tijdens deze workshop gingen deelnemers aan de hand van concrete voorbeelden in op de vraag hoe modelleren en experimenteren elkaar kunnen versterken. 

Tijdens praktische activiteiten zijn leerlingen heel druk met de apparatuur, maar wordt er ook nagedacht? Hands-on zonder minds-on leidt niet tot leren. De uitdaging is dus om leerlingen echt te laten nadenken over wat ze doen, ze moeten ideeën/begrippen manipuleren in hun hersenen: minds-on. 

De deelnemers gingen in break-out rooms nadenken over een practicum dat ze al gegeven hebben.

  • Succesvol: wat hebben leerlingen op natuurkunde gebied geleerd?

of

  • Minder succesvol: hoe zou je de opzet een beetje kunnen veranderen, zodat leerlingen meer zelf moeten denken?

Belangrijke aandachtspunten voor de docent bij modelleeropdrachten zijn:

  • Goede voorbereiding
  • Beperk de leerdoelen
  • Herhaal en reflecteer

Tijdens de bijeenkomst kwamen er veel positieve reacties en verzoeken voor een vervolgbijeenkomst. Daarom organiseerden we twee weken later opnieuw een workshop, waarbij we dit keer meer ingingen op de praktische toepassingen van modelleren. De deelnemers leerden grafisch modelleren en hoe je je leerlingen kunt leren modelleren.