Terugblik

Op deze pagina kunt u een terugblik vinden van activiteiten die zijn geweest.

Terugblik op de webklas Het Mandelbrot Mysterie november 2021

Een docent: “Een lekker uitdagende webklas voor leerlingen die zich willen vastbijten in een pittig wiskundig onderwerp!” Een leerling: “Het blijft me verbazen hoe mooi de plaatjes zijn die horen bij iteratie van een simpele functie als f(z)=z2+c .” Het afgelopen najaar stortten de wiskunde…

Terugblik op de vakbijeenkomst ”een toets in 2 minuten“

Woensdag  1 december 2021 heeft Theo de Klerk voor een groep docenten een uitleg gegeven over hoe je m.b.v de SE (SchoolExamen) generator combineert in enkele seconden geschikte opgaven tot een proefwerk in Word formaat met opgaven en bijlagen voor de leerling en een apart…

Terugblik op de vakbijeenkomst ”De gesteentecyclus tot leven gewekt in Google Earth Pro“

Eind oktober is de eerste succesvolle vakbijeenkomst van het opnieuw leven ingeblazen vaksteunpunt aardrijkskunde geweest.  Universitair docent Maarten Prins, van de afdeling Aardwetenschappen, gaf een presentatie over de exogene gesteentecyclus met prachtige foto’s. Vervolgens doken de 25 aanwezige deelnemers na een korte koffiepauze in Google…

Terugblik op de bijeenkomst een goede onderzoeksleerlijn

Woensdag 10 november  2021 heeft Comenius College Hilversum een Vakoverstijgende bijeenkomst “Een goede onderzoeksleerlijn” in de bètavakken georganiseerd. Op deze school wordt het vak “Comenius in Science” gegeven, waarin de benodigde vaardigheden systematisch aan bod komen, leerlingen ook buiten de school opdrachten doen en waarbij…

Terugblik op de bijeenkomst veldwerk in de stad

Elke les even naar buiten? Het kan! Zelfs in de stad is dit goed mogelijk. Felix Spee heeft ons laten zien hoe makkelijk en laagdrempelig het kan zijn om veldwerkopdrachten uit te voeren, in dit geval in hartje Amsterdam. Na de interessante inleiding, met paddestoelen…

Terugblik op de online-vakbijeenkomst Praktische opdracht Tata Steel

“Big data moet uit de reële wereld komen om leerlingen te enthousiasmeren.” Wiskundedocent Henk Hietbrink presenteerde een praktische opdracht op basis van een door Tata Steel beschikbaar gesteld “echt” databestand.  Deze is te gebruiken in het statistiekonderwijs in de bovenbouw van havo en vwo. In…

Terugblik op heen-en-weer-denken bij practica

Woensdag 6 oktober 2021 heeft Wouter Spaan voor een groep docenten en TOA’s van natuurkunde en scheikunde een uitleg gegeven over hoe je practica optimaal kunt inzetten. Speciale aandacht verdient daarbij het leggen van een relatie tussen de theorie en de ervaringen en acties in…

Terugblik op mini-symposium Laat je inspireren door de Coderclass

Op 14 oktober waren ruim 70 docenten, schoolleiders en andere belangstellenden te gast op het Metis Montessori Lyceum, voor de miniconferentie “Laat je inspireren door de Coderclass”. De docenten van de Coderclass lieten zien hoe het onderwijs daar werkt en hoe dit leerlingen en docenten…

Terugblik Kennismakingsbijeenkomst: ABE Leskist Proef je PTC?

Donderdag 23 september heeft een groep enthousiaste docenten en TOA’s het practicum ‘Proef je PTC?’ uitgevoerd. Daarmee hebben ze zich voorbereid om dit practicum in hun eigen lessen te doen.

Terugblik op de snelcursus The Quantum Quest

“Ik heb een échte (bijna) quantum-computer gezien!”. Experts van het Quantum Software Consortium gaven ons een boeiend overzicht van hun vakgebied en we bezochten een heus quantum-laboratorium… In plaats van rekenen met bits van twee toestanden (0 en 1) rekent de quantumcomputer met bits die…

Terugblik op de vakantiecursus De Meetkunde van de stang

Rainer Kaenders (Hausdorff Center for Mathematics, Bonn) nam een enthousiast publiek van 70 wiskundedocenten mee op een reis van basis-meetkunde naar actueel wiskunde-onderzoek. Dit deed hij aan de hand van stangenconstructies die bijvoorbeeld te vinden zijn in ruitenwissers, fitnesstoestellen, busdeuren en  kunstwerken. Als kers op…

Terugblik Marker Wadden excursie

Donderdag 1 juli ging het Vaksteunpunt Biologie op excursie naar de Marker Wadden.

Terugblik op Leve de wiskunde

Op vrijdag 3 april 2021 was er weer een editie van Leve de Wiskunde! Dit is het congres over wiskunde onderzoek in Amsterdam voor docenten wiskunde en voor hun meest gemotiveerde wiskunde-leerlingen. Vier sprekers van de Universiteit van Amsterdam hebben lezingen verzorgd, deze zijn nu…

Terugblik op het plantenmicrobioom in het klaslokaal

Afgelopen vrijdag, 18 juni, organiseerde het vaksteunpunt biologie een bijeenkomst over het microbioom van planten. In de theaterzaal van CREA op het Roeters Eiland Complex van de UvA konden de 17 deelnemers luisteren naar een verhaal van Harro Bouwmeester, hoogleraar Planten Hormoon Fysiologie. Hij nam…

Terugblik op de chemie in West-Afrikaanse textiel

Edwin Witlox begon met een stukje geschiedenis; hoe kan het toch dat de stoffen die gemaakt zijn bij een bedrijf in Helmond, Vlisco, in Ghana de Rolls-Royce onder de stoffen is geworden? We leerden dat de designs op de stoffen ook in Nederland worden ontworpen….

Terugblik op Spreadsheets voor beginners en Programmeren met spreadsheets

De deelnemers aan de eerste bijeenkomst (op 20 mei 2021) hebben kennis gemaakt met de principes van spreadsheets, van formules en adressering tot het tekenen van grafieken van een reeks (meet)gegevens. Ook handige tips voor het werken met spreadsheets kwamen daarbij aan de orde: genoeg…

Terugblik op Databases voor iedereen

In twee bijeenkomsten (22 en 29 april 2021) hebben de deelnemers kennis gemaakt met de principes van databases, aan de hand van de toepassingen Notion en Airtable. Deze maken het gebruik van databases laagdrempelig door “de kracht van een database te combineren met de gebruikersinterface…

Terugblik op de online vakbijeenkomst het nut van wiskunde

Tijdens een vakbijeenkomst op donderdag 3 juni vertelden Jason en Fréderique over de totstandkoming van de site en bestudeerden we in groepjes enkele van de toepassingen.

Terugblik op een biologische brug tussen vwo en universiteit

Welke onderdelen van de VO biologie stof komen sterk naar voren in welke biologie gerelateerde studie aan de VU of UvA? Hoe ervaren studenten aan de VU/UvA de overgang van VO biologie naar een biologie gerelateerde studie? 

Terugblik op Girlsday 2021

Ook dit jaar hebben de VU en UvA weer meegedaan aan de nationale Girlsday, om meiden vanaf jonge leeftijd te inspireren voor de wereld van bèta en techniek. Aardwetenschapsters van de VU hebben via interactieve spellen leerlingen kennis laten maken met onderzoek naar bosbranden en…