Terugblik

Op deze pagina kunt u een terugblik vinden van activiteiten die zijn geweest.

Terugblik op de vakbijeenkomst “actief aan de slag met kunstmatige intelligentie”

Op vrijdag 1 april zijn ongeveer 25 docenten aan de slag gegaan met het onderwerp kunstmatige intelligentie.  De avond werd afgetrapt door Krijn Hoogendorp, informatica docent op de HVA en op het IJburg college. Recentelijk heeft hij een nieuw studieboekuitgebracht: “Toegepaste Artificiele Intelligentie, data en…

Terugblik op de Collegetour “Slimme wiskunde houdt onze treinen op het juiste spoor”

“Ik wist niet dat de NS zo ingewikkeld in elkaar zit” Op dinsdag 19 april 2022 bezochten 30 leerlingen de afdeling Prestatieregie en Innovatie van de Nederlandse Spoorwegen. Na een college over de rol van wiskunde op deze afdeling losten we in groepjes vragen op…

Terugblik op de Girls’ Day 2022

70 meisjes uit groep 7 en 8 van de Dalton basisschool De Molenwiek uit Haarlem hebben op 7 april een bezoek gebracht aan de VU en Bètapartners tijdens de nationale Girlsday. Op deze dag maken meiden door heel Nederland kennis met de wereld van bèta...

Terugblik op de vakbijeenkomst ”Klimaatverandering“

Begin maart is de tweede vakbijeenkomst met als thema klimaatverandering van het vaksteunpunt aardrijkskunde geweest. NOS-weerman en ijs-onderzoeker Peter Kuipers Munneke gaf een presentatie over klimaatverandering in het verleden, heden en blikte vooruit naar de mogelijke gevolgen in de toekomst. Anderhalf uur lang zaten de...

Terugblik Cursus Deeltjesfysica

Tussen 20 januari en 24 maart zijn er vijf bijscholingslessen geweest over deeltjesfysica. De onderwerpen die de revue  passeerden omvatten het standaardmodel, het verval van deeltjes uit hogere generaties,  de processen in deeltjesversnellers bij onderzoek naar  deeltjes en hoe deeltjes op elkaar reageren. De lessenserie...

Terugblik op Chemie in Amsterdam 2022

Op vrijdag 1 april stond het jaarlijkse congres ‘Chemie in Amsterdam’ op het programma. De faculteit had voor docenten en hun meest geïnteresseerde scheikundeleerlingen een mooi programma samengesteld met lezingen, een practicum en afsluitende borrel.  Opleidingsdirecteur scheikunde Jocelyne Vreede trapte af met een beknopte toelichting...

Terugblik op de GeoGebra workshop op de HvA

Op donderdag 27 januari kregen vijf docenten van de lerarenopleiding wiskunde van de Hogeschool van
Amsterdam een drie uur durende workshop over het werken met GeoGebra.

Terugblik op de webklas Het Mandelbrot Mysterie november 2021

Een docent: “Een lekker uitdagende webklas voor leerlingen die zich willen vastbijten in een pittig wiskundig onderwerp!” Een leerling: “Het blijft me verbazen hoe mooi de plaatjes zijn die horen bij iteratie van een simpele functie als f(z)=z2+c .” Het afgelopen najaar stortten de wiskunde…

Terugblik op de vakbijeenkomst ”een toets in 2 minuten“

Woensdag  1 december 2021 heeft Theo de Klerk voor een groep docenten een uitleg gegeven over hoe je m.b.v de SE (SchoolExamen) generator combineert in enkele seconden geschikte opgaven tot een proefwerk in Word formaat met opgaven en bijlagen voor de leerling en een apart…

Terugblik op de vakbijeenkomst ”De gesteentecyclus tot leven gewekt in Google Earth Pro“

Eind oktober is de eerste succesvolle vakbijeenkomst van het opnieuw leven ingeblazen vaksteunpunt aardrijkskunde geweest.  Universitair docent Maarten Prins, van de afdeling Aardwetenschappen, gaf een presentatie over de exogene gesteentecyclus met prachtige foto’s. Vervolgens doken de 25 aanwezige deelnemers na een korte koffiepauze in Google…

Terugblik op de bijeenkomst een goede onderzoeksleerlijn

Woensdag 10 november  2021 heeft Comenius College Hilversum een Vakoverstijgende bijeenkomst “Een goede onderzoeksleerlijn” in de bètavakken georganiseerd. Op deze school wordt het vak “Comenius in Science” gegeven, waarin de benodigde vaardigheden systematisch aan bod komen, leerlingen ook buiten de school opdrachten doen en waarbij…

Terugblik op de bijeenkomst veldwerk in de stad

Elke les even naar buiten? Het kan! Zelfs in de stad is dit goed mogelijk. Felix Spee heeft ons laten zien hoe makkelijk en laagdrempelig het kan zijn om veldwerkopdrachten uit te voeren, in dit geval in hartje Amsterdam. Na de interessante inleiding, met paddestoelen…

Terugblik op de online-vakbijeenkomst Praktische opdracht Tata Steel

“Big data moet uit de reële wereld komen om leerlingen te enthousiasmeren.” Wiskundedocent Henk Hietbrink presenteerde een praktische opdracht op basis van een door Tata Steel beschikbaar gesteld “echt” databestand.  Deze is te gebruiken in het statistiekonderwijs in de bovenbouw van havo en vwo. In…

Terugblik op heen-en-weer-denken bij practica

Woensdag 6 oktober 2021 heeft Wouter Spaan voor een groep docenten en TOA’s van natuurkunde en scheikunde een uitleg gegeven over hoe je practica optimaal kunt inzetten. Speciale aandacht verdient daarbij het leggen van een relatie tussen de theorie en de ervaringen en acties in…

Terugblik op mini-symposium Laat je inspireren door de Coderclass

Op 14 oktober waren ruim 70 docenten, schoolleiders en andere belangstellenden te gast op het Metis Montessori Lyceum, voor de miniconferentie “Laat je inspireren door de Coderclass”. De docenten van de Coderclass lieten zien hoe het onderwijs daar werkt en hoe dit leerlingen en docenten…

Terugblik Kennismakingsbijeenkomst: ABE Leskist Proef je PTC?

Donderdag 23 september heeft een groep enthousiaste docenten en TOA’s het practicum ‘Proef je PTC?’ uitgevoerd. Daarmee hebben ze zich voorbereid om dit practicum in hun eigen lessen te doen.

Terugblik op de snelcursus The Quantum Quest

“Ik heb een échte (bijna) quantum-computer gezien!”. Experts van het Quantum Software Consortium gaven ons een boeiend overzicht van hun vakgebied en we bezochten een heus quantum-laboratorium… In plaats van rekenen met bits van twee toestanden (0 en 1) rekent de quantumcomputer met bits die…

Terugblik op de vakantiecursus De Meetkunde van de stang

Rainer Kaenders (Hausdorff Center for Mathematics, Bonn) nam een enthousiast publiek van 70 wiskundedocenten mee op een reis van basis-meetkunde naar actueel wiskunde-onderzoek. Dit deed hij aan de hand van stangenconstructies die bijvoorbeeld te vinden zijn in ruitenwissers, fitnesstoestellen, busdeuren en  kunstwerken. Als kers op…

Terugblik Marker Wadden excursie

Donderdag 1 juli ging het Vaksteunpunt Biologie op excursie naar de Marker Wadden.

Terugblik op Leve de wiskunde

Op vrijdag 3 april 2021 was er weer een editie van Leve de Wiskunde! Dit is het congres over wiskunde onderzoek in Amsterdam voor docenten wiskunde en voor hun meest gemotiveerde wiskunde-leerlingen. Vier sprekers van de Universiteit van Amsterdam hebben lezingen verzorgd, deze zijn nu…