Terugblik

Op deze pagina kunt u een terugblik vinden van activiteiten die zijn geweest.

Terugblik Vakbijeenkomst Taalgerichte vakdidactiek voor bètadocenten

In een goedbezochte bijeenkomst met docenten Biologie, Scheikunde, Natuurkunde en Wiskunde en enkele anderen uit het onderwijsveld hebben we de mogelijkheden om bij de bètavakken iets te doen aan taalvaardigheid doorgenomen. Deze bijeenkomst is georganiseerd in het kader van een verkenning naar taalvaardigheid en de…

Terugblik op de Excursie Nieuwkoopse Plassen

Ontspannen én leerzaam het schooljaar afsluiten, en dat was het!  De dag startte met een korte uitleg over de bijzonderheden van het gebied en het onderwijsprogramma Moeraskunde dat Natuurmonumenten heeft ontwikkeld. Daarna zijn we snel het water op gegaan om de Nieuwkoopse Plassen te ontdekken. …

Terugblik TOA Ontwikkel Team van Bètapartners, 2021-2022

De start De laatste dinsdag van september ’21 kwam het Tot Ontwikkel Team van Bètapartners voor de eerste keer bij elkaar. TOT’s worden sinds ruim een jaar georganiseerd vanuit de NVON. Henriette Klein Bluemink was vanuit de NVON en als ervaren coördinator van de al jaren…

Terugblik op de VB De wiskundebrug van vwo naar universiteit

“Er kwam een mooie combinatie van mensen bijeen.” “De bijeenkomst was te kort, de discussie namelijk heel interessant.” Op donderdag 30 juni wisselden wiskundedocenten uit het voortgezet en hoger onderwijs samen met studenten ervaringen uit en werkten zo aan een betere aansluiting tussen VO en…

Energietransitie in de versnelling (16 juni 2022)

Voor een gemêleerd gezelschap van economie en bèta-docenten, alsook twee 5vwo-leerlingen, presenteerden Bert Tieben van SEO en Peter Mulder van TNO hun visie op de grote transitie van energie die ons te wachten staat. Het was – in samenwerking met Bètapartners – de aftrapbijeenkomst van…

Terugblik TOA voor TOA bijeenkomst

Op 2 juni was op het Pieter Nieuwland College in Amsterdam de TOA’s voor TOA’s bijeenkomst, de eerste fysieke na de covidbeperkingen. Velen van de aanwezigen hadden elkaar al regelmatig online gezien in de TOA-treffens en bij de afspraken met het TOA-kernteam. Het was fijn…

Terugblik VB Modeling Instruction 2 juni 2022

Op 2 juni kwamen natuurkundedocenten van VO scholen, universiteiten en hogescholen bij elkaar om zich te verdiepen in Modeling Instruction en te bekijken of dit toepasbaar is in de Nederlandse situatie. Deze didactiek voor onderzoekend leren is voor het Amerikaanse onderwijs grondig uitgedacht door de…

Terugblik op de excursie Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het was een ideale dag voor een excursie naar de Markermeerdijken met een groep Aardrijkskunde docenten. Op diverse plekken hadden we goed zicht op de werkzaamheden voor de versterkingen in het kader van het Hoogwater beschermingsprogramma. De sprekers / begeleiders van het Hoogheemraadschap en het HWBP hebben de…

Terugblik op De Wiskundeclub

“Wiskunde is een prachtig vak met veel moeilijke, maar vooral leuke problemen.” “Het wiskundige denken dat ik opdoe, helpt me enorm bij het aanpakken van uitdagende problemen.” Afgelopen voorjaar hebben een twintigtal middelbare scholieren genoten van De Wiskundeclub. Op vrijdagmiddagen boden verschillende onderzoekers van het…

Terugblik op de GeoGebra workshop op het Vechtstede College

“Ik heb gemerkt dat het gebruikersgemak van GeoGebra sterk verbeterd is.” “Nu weet ik hoe ik parabolen kan verduidelijken met GeoGebra.” Op vrijdag 1 april kreeg de wiskundesectie van het Vechtstede College in Weesp een workshop over het werken met GeoGebra. Hiermee gaven zij een bijzondere…

Terugblik op de vakbijeenkomst “actief aan de slag met kunstmatige intelligentie”

Op vrijdag 1 april zijn ongeveer 25 docenten aan de slag gegaan met het onderwerp kunstmatige intelligentie.  De avond werd afgetrapt door Krijn Hoogendorp, informatica docent op de HVA en op het IJburg college. Recentelijk heeft hij een nieuw studieboekuitgebracht: “Toegepaste Artificiele Intelligentie, data en…

Leerlingen ervaren de technische praktijk tijdens Career Day Noordwest

Op donderdag 21 april 2022 was het eindelijk zo ver: de eerste fysieke Career Day in twee jaar werd georganiseerd in Alkmaar. Ruim 300 havo 4 en vwo 5 leerlingen ontdekten hier de grote variatie aan technische beroepen en bedrijven. Dit jaar kwamen leerlingen uit…

Terugblik op de Collegetour “Slimme wiskunde houdt onze treinen op het juiste spoor”

“Ik wist niet dat de NS zo ingewikkeld in elkaar zit” Op dinsdag 19 april 2022 bezochten 30 leerlingen de afdeling Prestatieregie en Innovatie van de Nederlandse Spoorwegen. Na een college over de rol van wiskunde op deze afdeling losten we in groepjes vragen op…

Terugblik op de Girls’ Day 2022

70 meisjes uit groep 7 en 8 van de Dalton basisschool De Molenwiek uit Haarlem hebben op 7 april een bezoek gebracht aan de VU en Bètapartners tijdens de nationale Girlsday. Op deze dag maken meiden door heel Nederland kennis met de wereld van bèta...

Terugblik op de vakbijeenkomst ”Klimaatverandering“

Begin maart is de tweede vakbijeenkomst met als thema klimaatverandering van het vaksteunpunt aardrijkskunde geweest. NOS-weerman en ijs-onderzoeker Peter Kuipers Munneke gaf een presentatie over klimaatverandering in het verleden, heden en blikte vooruit naar de mogelijke gevolgen in de toekomst. Anderhalf uur lang zaten de...

Terugblik Cursus Deeltjesfysica

Tussen 20 januari en 24 maart zijn er vijf bijscholingslessen geweest over deeltjesfysica. De onderwerpen die de revue  passeerden omvatten het standaardmodel, het verval van deeltjes uit hogere generaties,  de processen in deeltjesversnellers bij onderzoek naar  deeltjes en hoe deeltjes op elkaar reageren. De lessenserie...

Terugblik op Chemie in Amsterdam 2022

Op vrijdag 1 april stond het jaarlijkse congres ‘Chemie in Amsterdam’ op het programma. De faculteit had voor docenten en hun meest geïnteresseerde scheikundeleerlingen een mooi programma samengesteld met lezingen, een practicum en afsluitende borrel.  Opleidingsdirecteur scheikunde Jocelyne Vreede trapte af met een beknopte toelichting...

Terugblik op de GeoGebra workshop op de HvA

Op donderdag 27 januari kregen vijf docenten van de lerarenopleiding wiskunde van de Hogeschool van
Amsterdam een drie uur durende workshop over het werken met GeoGebra.

Terugblik op de webklas Het Mandelbrot Mysterie november 2021

Een docent: “Een lekker uitdagende webklas voor leerlingen die zich willen vastbijten in een pittig wiskundig onderwerp!” Een leerling: “Het blijft me verbazen hoe mooi de plaatjes zijn die horen bij iteratie van een simpele functie als f(z)=z2+c .” Het afgelopen najaar stortten de wiskunde…

Terugblik op de vakbijeenkomst ”een toets in 2 minuten“

Woensdag  1 december 2021 heeft Theo de Klerk voor een groep docenten een uitleg gegeven over hoe je m.b.v de SE (SchoolExamen) generator combineert in enkele seconden geschikte opgaven tot een proefwerk in Word formaat met opgaven en bijlagen voor de leerling en een apart…