Terugblik

Op deze pagina kunt u een terugblik vinden van activiteiten die zijn geweest.

Terugblik Vakbijeenkomst Genome Editing en Borstkankeronderzoek

‘’Biologische systemen zijn lastig te doorgronden. Het is geen strak en efficiënt ontwerp, maar het resultaat van miljoenen jaren evolutie.’’ Zo startte de bijeenkomst donderdag 24 november die ging over ‘genome editing en borstkankeronderzoek’. Tijdens een interactieve lezing door Renée van Amerongen zijn we meer…

Terugblik Cursus Anatomie

In drie bijeenkomsten heeft een groep biologiedocenten en TOA’s gewerkt aan het vormgeven van een practicumhandleiding die zo in te zetten is op eigen school. Dit heeft een variëteit aan handleidingen opgeleverd die de andere deelnemers ook kunnen gebruiken.  De eerste bijeenkomst werd afgetrapt met…

Terugblik VB Vakdidactiek voor gevorderden: chemische evenwichten

Op 6 december kwamen 15 scheikundedocenten bij elkaar om een diepe duik te nemen in de didactiek van chemische evenwichten. De bijeenkomst ‘vakdidactiek voor gevorderden’ was een pilot. Er zijn voor ervaren docenten namelijk weinig scholingen waarin je echte verdieping van vakdidactische kennis kunt opdoen….

Terugblik op Chemie in Amsterdam

Vrijdag 25 november was het jaarlijkse congres ‘Chemie in Amsterdam’ voor docenten en hun meest geïnteresseerde leerlingen. Dit jaar stond in het teken van smart chemistry. De deelnemers kregen een inkijkje in actueel baanbrekend scheikundeonderzoek. Het was ook een mooie gelegenheid voor leerlingen om te…

Terugblik op de vakantiecursus Netwerken

Op 26 en 27 augustus is voor de 77ste jaar op rij een vakantiecursus voor wiskundedocenten georganiseerd. In de afgelopen jaren is er steeds één hoofdspreker die zes colleges van drie kwartier geeft. Na deze colleges vertellen twee andere onderzoekers hoe de stof uit de…

Terugblik VO-HO-overleg Wiskunde

Vlak voor de vakantie hebben we het met docenten, professoren en studenten gehad over de  moeilijkheden die leerlingen ervaren bij de overstap van het VWO naar een bètastudie op de universiteit. Hieronder staan drie punten die ik daaruit meeneem voor mijn eigen lessen. Beschikbaarheid van…

Terugblik Vakbijeenkomst Taalgerichte vakdidactiek voor bètadocenten

In een goedbezochte bijeenkomst met docenten Biologie, Scheikunde, Natuurkunde en Wiskunde en enkele anderen uit het onderwijsveld hebben we de mogelijkheden om bij de bètavakken iets te doen aan taalvaardigheid doorgenomen. Deze bijeenkomst is georganiseerd in het kader van een verkenning naar taalvaardigheid en de…

Terugblik Computational Thinking

Eerste bijeenkomst van een serie van 4 op 21 juni 2022 Inleiding Deze goed bezochte bijeenkomst,  met coördinatoren, docenten en schoolleiders, was de start van een reeks workshops over één van de onderdelen van Digitale Geletterdheid genaamd Computational Thinking. In deze bijeenkomst is ingegaan op…

Terugblik op de Excursie Nieuwkoopse Plassen

Ontspannen én leerzaam het schooljaar afsluiten, en dat was het!  De dag startte met een korte uitleg over de bijzonderheden van het gebied en het onderwijsprogramma Moeraskunde dat Natuurmonumenten heeft ontwikkeld. Daarna zijn we snel het water op gegaan om de Nieuwkoopse Plassen te ontdekken. …

Terugblik TOA Ontwikkel Team van Bètapartners, 2021-2022

De start De laatste dinsdag van september ’21 kwam het Tot Ontwikkel Team van Bètapartners voor de eerste keer bij elkaar. TOT’s worden sinds ruim een jaar georganiseerd vanuit de NVON. Henriette Klein Bluemink was vanuit de NVON en als ervaren coördinator van de al jaren…

Terugblik op de VB De wiskundebrug van vwo naar universiteit

“Er kwam een mooie combinatie van mensen bijeen.” “De bijeenkomst was te kort, de discussie namelijk heel interessant.” Op donderdag 30 juni wisselden wiskundedocenten uit het voortgezet en hoger onderwijs samen met studenten ervaringen uit en werkten zo aan een betere aansluiting tussen VO en…

Energietransitie in de versnelling (16 juni 2022)

Voor een gemêleerd gezelschap van economie en bèta-docenten, alsook twee 5vwo-leerlingen, presenteerden Bert Tieben van SEO en Peter Mulder van TNO hun visie op de grote transitie van energie die ons te wachten staat. Het was – in samenwerking met Bètapartners – de aftrapbijeenkomst van…

Terugblik TOA voor TOA bijeenkomst

Op 2 juni was op het Pieter Nieuwland College in Amsterdam de TOA’s voor TOA’s bijeenkomst, de eerste fysieke na de covidbeperkingen. Velen van de aanwezigen hadden elkaar al regelmatig online gezien in de TOA-treffens en bij de afspraken met het TOA-kernteam. Het was fijn…

Terugblik VB Modeling Instruction 2 juni 2022

Op 2 juni kwamen natuurkundedocenten van VO scholen, universiteiten en hogescholen bij elkaar om zich te verdiepen in Modeling Instruction en te bekijken of dit toepasbaar is in de Nederlandse situatie. Deze didactiek voor onderzoekend leren is voor het Amerikaanse onderwijs grondig uitgedacht door de…

Terugblik op de excursie Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het was een ideale dag voor een excursie naar de Markermeerdijken met een groep Aardrijkskunde docenten. Op diverse plekken hadden we goed zicht op de werkzaamheden voor de versterkingen in het kader van het Hoogwater beschermingsprogramma. De sprekers / begeleiders van het Hoogheemraadschap en het HWBP hebben de…

Terugblik op De Wiskundeclub

“Wiskunde is een prachtig vak met veel moeilijke, maar vooral leuke problemen.” “Het wiskundige denken dat ik opdoe, helpt me enorm bij het aanpakken van uitdagende problemen.” Afgelopen voorjaar hebben een twintigtal middelbare scholieren genoten van De Wiskundeclub. Op vrijdagmiddagen boden verschillende onderzoekers van het…

Terugblik op de GeoGebra workshop op het Vechtstede College

“Ik heb gemerkt dat het gebruikersgemak van GeoGebra sterk verbeterd is.” “Nu weet ik hoe ik parabolen kan verduidelijken met GeoGebra.” Op vrijdag 1 april kreeg de wiskundesectie van het Vechtstede College in Weesp een workshop over het werken met GeoGebra. Hiermee gaven zij een bijzondere…

Terugblik op de vakbijeenkomst “actief aan de slag met kunstmatige intelligentie”

Op vrijdag 1 april zijn ongeveer 25 docenten aan de slag gegaan met het onderwerp kunstmatige intelligentie.  De avond werd afgetrapt door Krijn Hoogendorp, informatica docent op de HVA en op het IJburg college. Recentelijk heeft hij een nieuw studieboekuitgebracht: “Toegepaste Artificiele Intelligentie, data en…

Leerlingen ervaren de technische praktijk tijdens Career Day Noordwest

Op donderdag 21 april 2022 was het eindelijk zo ver: de eerste fysieke Career Day in twee jaar werd georganiseerd in Alkmaar. Ruim 300 havo 4 en vwo 5 leerlingen ontdekten hier de grote variatie aan technische beroepen en bedrijven. Dit jaar kwamen leerlingen uit…

Terugblik op de Collegetour “Slimme wiskunde houdt onze treinen op het juiste spoor”

“Ik wist niet dat de NS zo ingewikkeld in elkaar zit” Op dinsdag 19 april 2022 bezochten 30 leerlingen de afdeling Prestatieregie en Innovatie van de Nederlandse Spoorwegen. Na een college over de rol van wiskunde op deze afdeling losten we in groepjes vragen op…