Themasessies OnderwijsArena

Bètapartners organiseert in samenwerking met de OnderwijsArena tot de zomervakantie drie themasessies. Het idee van de OnderwijsArena is dat scholen zelf nascholing verzorgen voor hun eigen collega’s én voor collega’s van andere scholen. De themasessies zijn interactieve bijeenkomsten van 2 uur. Docenten van de deelnemende scholen kunnen zich vrij inschrijven op één of meerdere themasessies. Als extraatje verzorgt Michel van Ast tijdens de Bètapartnersconferentie twee korte workshops van een uur, aan de hand van twee andere themasessies.

ONLINE WORKSHOP (15.00-17.00 u)

Gezien de huidige situatie kunnen wij deze themasessie uiteraard niet fysiek aanbieden. Daarom kiezen we voor een online variant. Geen webinar of weblecture, maar een online, interactieve workshop. Dus ook in deze online themasessie ga je actief aan de slag en wissel je uit in groepen. Inhoudelijk richten we ons niet uitsluitend op online leren en lesgeven, maar de vorm is wel een voorbeeld voor hoe je zelf een online les vorm zou kunnen geven.

Uiteraard kun je je inschrijven als de inhoud en/of vorm van deze themasessies je aanspreekt, maar ook als het jou interessant lijkt om in de toekomst zelf trainingen aan collega’s te geven, is het bijzonder waardevol om één of meer van deze trainingen te bezoeken. De inschrijving is gratis en eten is inbegrepen, dus wat houdt je tegen?

Hieronder staan korte beschrijvingen van de themasessies en de workshops. Op de website van de OnderwijsArena staat uitgebreidere informatie over de betreffende themasessies; aanmelden gaat via de website van Bètapartners (zie de links hieronder).

Bijeenkomst 1: Zelfwerkzaamheid begeleiden
Datum: dinsdag 14 april (online sessie)
Tijd: 15:00 uur tot 17:00 uur 
Organiserende school: Regius College, Schagen

DOELSTELLING

Aan het einde van deze online themasessie:
• weet je wat scaffolding is en hoe zich dat verhoudt tot de ‘zone van naaste ontwikkeling’;
• kun je leerlingen op maat ondersteunen tijdens zelfwerkzaamheid door jouw hulp op te delen in (vaste) stappen;
• heb je een uitgebreid(er) repertoire van strategieën om leerlingen via scaffolding te ondersteunen in hun leren.

Meer informatie
Aanmelden

Bijeenkomst 2: Motivatie: van moetivatie naar motivatie
Datum: woensdag 13 mei (online sessie)
Tijd: 15:00 uur tot 17:00 uur 
Organiserende school: Martinuscollege, Grootebroek

Worstel jij soms ook met de motivatie van je leerlingen? Weet je soms niet weer wat je moet doen om ze enthousiast te krijgen voor jouw vak? Stralen leerlingen uit dat ze moeten in plaats van dat ze gemotiveerd zijn? Dan is deze themasessie misschien iets voor jou.

Meer informatie
Aanmelden

Bijeenkomst 3: Formatief handelen
Datum: dinsdag 2 juni (online sessie)
Tijd: 15:00 uur tot 17:00 uur 
Organiserende school: Regius College, Schagen

Vraag jij je ook wel eens af wat er nou precies wordt verstaan onder ‘formatief evalueren’? Of wil je weten hoe je dat kunt vormgeven in jouw eigen lessen? Misschien wel op zo’n manier dat het verder gaat dan alleen maar het cijfer niet laten meetellen? Dan is deze themasessie misschien wel iets voor jou!
Meer informatie
Aanmelden

Bètapartnersconferentie
Datum: donderdag 12 maart
Trainer: Michel van Ast
Twee workshops van 60 minuten
● Leerdoeldenken
● Effectief leren met ICT: Inspiratie

Deze workshops hebben een tweeledig doel:
● Inspiratie op het betreffende thema
● Een kennismaking met het concept van de OnderwijsArena

Leerdoeldenken
Leerdoeldenken: als niet de methode, maar leerdoelen het startpunt van je onderwijs vormen. Door leerdoeldenken krijg je meer invloed op je eigen onderwijsprogramma en kun je vaker aandacht besteden aan onderwerpen die jij en je leerlingen belangrijk vinden.

Effectief leren met ICT: Inspiratie
Er is veel evidentie dat technologie onderwijs efficiënter, effectiever en betekenisvoller maakt. En dat is misschien waar, maar tegelijkertijd is het niet de technologie alleen die daarvoor zorgt. De docent blijft de sleutel in dit verhaal: hij of zij is degene die het grootste verschil kan maken voor zijn of haar leerlingen. Technologie kan daar op een positieve manier aan bijdragen.

03-feb-2020