TOA Netwerkbijeenkomst: ‘Kwantumwereld experimenten’

TOA Netwerkbijeenkomst: ‘Kwantumwereld experimenten’

Het nieuwe Natuurkunde programma voor het VWO bevat veel lesstof rond kwantummechanica. De Universiteit Leiden heeft een werkruimte waar een aantal ‘stevige’ VO- practica kunnen worden uitgevoerd.

Tijdens deze bijeenkomst kunnen TOA’s hun kennis opfrissen en uitbreiden door actief bezig te zijn met de kwantumwereld experimenten.

Naast het zelf doen is het uitwisselen van ervaringen minstens zo belangrijk. Ontdek wat mogelijk is met de middelen die jij op school hebt of kunt realiseren.

De ‘kwantumwereldexperimenten’ hebben thema’s als: Het foto-elektrisch effect, de interferometer, het dubbelspleet experiment; onderzoek atomaire emissie en absorptie; optisch tunnelen; de wet van Wien; de wet van Stefan-Boltzmann; quantumdots, het nevelvat.

Voorbereiding:

  • Vraag je zelf even af wat je al doet, welke vragen je hebt, welke kennis je wilt meenemen na afloop van de dag.
  • Kijk voor meer informatie vooraf eens op de website http://www.wereldexperimenten.nl


Programma (o.v.b.):

12:00 Inloop
12:30 Introductie
12:45  Werken met de experimenten
14:15 Pauze en overleg activiteiten
14:45 Vervolg werken met de experimenten
16:15 Eenvoudige maaltijd en gelegenheid elkaar te spreken
16:45 Vertrek voor wie ver moet reizen. Wie meer tijd wil kan wat langer blijven.
17:30 Einde

Toelichting bij het programma:

  • Op de Universiteit Leiden staat een 10-tal practica klaar die je kunt proberen.
  • De dag is niet een kookboek practicum met vaste structuur, maar een open opzet: samen doen, samen ontdekken, ervaringen en ideeën delen is een belangrijk aspect.
  • Ga op zoek naar de grens van wat meetbaar is.

De inschrijving is gesloten