TOA

TOA Netwerk

Het TOA Netwerk brengt TOA’s met elkaar in contact om de onderlinge uitwisseling van expertise en materialen te bevorderen. Paul Dolk is coördinator van het netwerk. Je kunt contact met hem opnemen als je vragen of ideeën hebt. Een overzicht van alle activiteiten kun je in de jaarplanning 2019-2020 vinden.

Aanbod voor TOA’s

Het aanbod van Bètapartners Academie is in eerste instantie gericht op HAVO/VWO bètadocenten en hun leerlingen (de website techniektalent.nu richt zich wel op het VMBO).  Een deel van de materialen en activiteiten in ons les- en activiteitenaanbod is ook of speciaal geschikt voor TOA’s. Denk bijvoorbeeld aan leskisten of lesbrieven die gebruikt kunnen worden tijdens practica in het lab. In veel gevallen zijn de vakspecifieke nascholingen en netwerkbijeenkomsten die door de vaksteunpunten worden aangeboden ook voor TOA’s toegankelijk.

TIP! Denk eraan dat klassikale activiteiten en lesmaterialen vaak onder de doelgroep ‘leerlingen’ staan. En vergeet niet onder de doelgroep ‘docenten’ te kijken voor professionaliseringsactiviteiten.

 

Zelf lesmaterialen delen

In de projectetalage kunnen TOA’s en docenten zelf materialen delen met collega’s. Je kunt het aanbod in ‘Materialenmarkt’ vinden in het zoek- en filterbalk op deze pagina.

Vakinhoudelijke activiteiten
25-05-2020:

Afgelast Vakbijeenkomst: Relevant projectonderwijs door samenwerken met Jane Goodall / Globe / Erasmus+

Verken de mogelijkheden om in je projectonderwijs de grote vraagstukken van onze tijd (bijv klimaat en duurzaamheid) op te nemen en daarbij financiële en praktische ondersteuning te krijgen. Drie organisaties (Jane Goodall, Globe en Erasmus+) laten in deze bijeenkomst zien hoe ze de school kunnen ondersteunen met interessant lesmateriaal, inspiratie en hun netwerk. Lees verder →

27-05-2020:

Afgelast: Bijeenkomst TOA’s voor TOA’s

Het Pieter Nieuwland College is onze gastheer voor de TOA’s voor TOA’s bijeenkomst in dit schooljaar. Dit is weer dè gelegenheid om met je collega’s van andere scholen ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen. Lees verder →

09-06-2020:

Cursusmiddagen CMA Coach

Is op jouw school Coach 7 geïnstalleerd maar ben je zelf net niet handig genoeg om er metingen mee uit te voeren of te modelleren? Op deze middagen ga je zelf aan de slag met de verschillende onderdelen van de meest recente versie. De cursus is gericht op zowel handig worden met Coach 7 als op de manier waarop leerlingen het best begeleid kunnen worden. Lees verder →

Vakoverstijgende activiteiten

No posts found.