TOA

TOA Netwerk

Het TOA Netwerk brengt TOA’s met elkaar in contact om de onderlinge uitwisseling van expertise en materialen te bevorderen. Paul Dolk is coördinator van het netwerk. Je kunt contact met hem opnemen als je vragen of ideeën hebt. Een overzicht van alle activiteiten kun je in de jaarplanning vinden.

Aanbod voor TOA’s

Het aanbod van Bètapartners Academie is in eerste instantie gericht op HAVO/VWO bètadocenten en hun leerlingen (de website techniektalent.nu richt zich wel op het VMBO).  Een deel van de materialen en activiteiten in ons les- en activiteitenaanbod is ook of speciaal geschikt voor TOA’s. Denk bijvoorbeeld aan leskisten of lesbrieven die gebruikt kunnen worden tijdens practica in het lab. In veel gevallen zijn de vakspecifieke nascholingen en netwerkbijeenkomsten die door de vaksteunpunten worden aangeboden ook voor TOA’s toegankelijk.

TIP! Denk eraan dat klassikale activiteiten en lesmaterialen vaak onder de doelgroep ‘leerlingen’ staan. En vergeet niet onder de doelgroep ‘docenten’ te kijken voor professionaliseringsactiviteiten.

 

Zelf lesmaterialen delen

In de projectetalage kunnen TOA’s en docenten zelf materialen delen met collega’s. Je kunt het aanbod in ‘Materialenmarkt’ vinden in het zoek- en filterbalk op deze pagina.

Vakinhoudelijke activiteiten
28-09-2021:

TOA Ontwikkel Team 2021-2022

Het komende jaar organiseren we in de regio Noord-Holland / Flevoland een Toa Ontwikkel Team (TOT). Dit is bedoeld voor Toa’s die aan hun professionalisering willen werken en samen met Toa’s van andere scholen aan de slag willen gaan. Samen werken we aan mooie demo’s, leerzame practica en goede begeleiding van leerlingen bij het uitvoeren van experimenten. Doe je mee? Is dit iets voor een Toa op jouw school? Lees verder →

10-11-2021:

Een goede onderzoeksleerlijn

Het Comenius in Hilversum neemt je mee door hun doordachte aanpak van de onderzoeksleerlijn. Daarna wordt je uitgenodigd om mee te denken over we op verschillende scholen deze leerlijn kan worden ingericht. Lees verder →

26-11-2021:

Chemie in Amsterdam 2021

Deze editie staat in het teken van het biochemisch onderzoek op de VU. Het onderzoek richt zich op het ontrafelen van biochemische processen. Omdat deze processen zeer complex zijn ontwikkelen onderzoekers op de VU innovatieve analysemethoden. Lees verder →

Vakoverstijgende activiteiten
10-11-2021:

Een goede onderzoeksleerlijn

Het Comenius in Hilversum neemt je mee door hun doordachte aanpak van de onderzoeksleerlijn. Daarna wordt je uitgenodigd om mee te denken over we op verschillende scholen deze leerlijn kan worden ingericht. Lees meer →

26-11-2021:

Chemie in Amsterdam 2021

Deze editie staat in het teken van het biochemisch onderzoek op de VU. Het onderzoek richt zich op het ontrafelen van biochemische processen. Omdat deze processen zeer complex zijn ontwikkelen onderzoekers op de VU innovatieve analysemethoden. Lees meer →