TOA

TOA-Netwerk

Het TOA-netwerk brengt TOA’s met elkaar in contact om de onderlinge uitwisseling van expertise en materialen te bevorderen. Paul Dolk is coördinator van het netwerk. Je kunt contact met hem opnemen als je vragen of ideeën hebt. Een overzicht van alle activiteiten kun je in de jaarplanning vinden.

Aanbod voor TOA’s

Het aanbod van Bètapartners is in eerste instantie gericht op havo/vwo bètadocenten en hun leerlingen (de website techniektalent.nu richt zich wel op het vmbo).  Een deel van de materialen en activiteiten in ons les- en activiteitenaanbod is ook of speciaal geschikt voor TOA’s. Denk bijvoorbeeld aan Leskisten of lesbrieven die gebruikt kunnen worden tijdens practica in het lab. In veel gevallen zijn de vakspecifieke nascholingen en netwerkbijeenkomsten die door de Vaksteunpunten worden aangeboden ook voor TOA’s toegankelijk.

TIP! Denk eraan dat klassikale activiteiten en lesmaterialen vaak onder de doelgroep ‘leerlingen’ staan. En vergeet niet onder de doelgroep ‘docenten’ te kijken voor professionaliseringsactiviteiten.

 

Zelf lesmaterialen delen

In de projectetalage kunnen TOA’s en docenten zelf materialen delen met collega’s. Je kunt het aanbod in ‘Materialenmarkt’ vinden in het zoek- en filterbalk op deze pagina.

Vakinhoudelijke activiteiten
Vakoverstijgende activiteiten