TOA’s gaan samenwerken aan practica in Corona-tijd

Op 27 mei heeft een groep TOA’s uit het Bètapartners netwerk onder leiding van de vaksteunpuntcoördinator TOA Paul Dolk met elkaar afgestemd over de plannen voor practica en demo’s in het komend schooljaar. Wij verwachten dat het niet mogelijk is om op de gebruikelijke manier de practica te blijven geven vanwege de coronamaatregelen.
De scholen zijn momenteel bezig met praktische opdrachten uit het PTA die dit jaar nog gedaan moeten worden, soms voor leerlingen die door omstandigheden nog moeten inhalen. Docenten laten soms thuis practica doen.
Er zijn nog nauwelijks aanpakken ontwikkeld voor de practica en demo’s voor in het nieuwe schooljaar maar daar is wel behoefte aan.

We hebben besproken dat de practica en demo’s moeten worden aangepast en dat we daarin kunnen samenwerken.

We hebben inmiddels een gezamenlijke Google Drive, en er zijn een paar TOA’s die het overzicht gaan houden. Een uitgebreide samenvatting vind je in dit document.

02-jun-2020