Docenten Nederlands Online sessie

Uitwisseling good practices

Deze bijeenkomst wordt verplaatst naar donderdag 27 januari!

We wisselen met een groep docenten onze beste les, lessenserie of opdracht uit. Zo brengen we elkaar weer op mooie ideeën voor goede lessen. Deze eerste bijeenkomst heeft geen thema. Met de deelnemers aan de bijeenkomst stellen we vast aan welke thema’s behoefte is voor de volgende bijeenkomst. De bijeenkomst is online.