Vacature Vaksteunpuntcoördinator Informatica & Digitale Geletterdheid (0,2 fte)

Vacature Vaksteunpuntcoördinator Informatica & Digitale Geletterdheid (0,2 fte)

Wil jij docenten Informatica ondersteunen én je inzetten voor het brede aandachtsgebied Digitale Geletterdheid? Deze twee aandachtsgebieden hebben in de praktijk verschillende doelgroepen, daarom ga je voor beide groepen passende nascholingsactiviteiten organiseren. Ook werk je samen aan de ontwikkeling en vernieuwing van materialen, en stimuleer je uitwisseling tussen docenten. Kennis en visie op het terrein van zowel VO-informatica als Digitale Geletterdheid zijn belangrijk.

Functieomschrijving

Deze vaksteunpuntcoördinator zorgt zowel voor de ondersteuning van de docenten Informatica, als voor het brede aandachtsgebied Digitale Geletterdheid. Deze twee aandachtsgebieden hebben in de praktijk verschillende doelgroepen; de vaksteunpuntcoördinator organiseert voor beide groepen passende activiteiten.

Bij het vak Informatica worden net als bij de andere vakgebieden nascholingsactiviteiten georganiseerd, wordt het leggen en onderhouden van contacten gestimuleerd, en wordt samengewerkt aan goed en beter materiaal. Er is intensieve samenwerking met de vereniging I&I. Bij dit vakgebied is er speciale aandacht voor de opleiding en begeleiding van nieuwe docenten, dit zijn relatief vaak zij-instromers of hybride docenten.

Digitale Geletterdheid is een relatief nieuw vakgebied waar nog veel ontwikkeling in is. Er is behoefte aan materiaal, nascholingen en uitwisseling tussen docenten met inhoudelijke afstemming gericht op doorlopende leerlijnen, voorkomen van dubbelingen en consistentie tussen wat door verschillende vakken behandeld wordt. De vaksteunpuntcoördinator vervult een coördinerende rol en biedt expertise op dit terrein.

Van deze vaksteunpuntcoördinator wordt verwacht:

  • Kennis en visie op het terrein van VO-informatica
  • Netwerk binnen de vereniging I&I en opleidingen
  • Kennis en visie op het terrein van Digitale Geletterdheid
  • Bereid om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van Digitale Geletterdheid
  • Pro-actieve houding
  • Goede organisatorische vaardigheden

 

Zie verder onze algemene functieomschrijving voor vaksteunpuntcoördinatoren.

Wil je meer informatie of vrijblijvend kennismaken?

Neem dan contact op met de programmamanager van Bètapartners: Agnes Kemperman (bureau@betapartners.nl)