Vacature Vaksteunpuntcoördinator wiskunde

Vacature Vaksteunpuntcoördinator wiskunde

Ben jij een gedreven eerstegraads docent wiskunde die zijn horizon binnen het onderwijs wil verbreden? Wordt vaksteunpuntcoördinator bij Bètapartners! Wij zijn op zoek naar een nieuwe vaksteunpuntcoördinator voor wiskunde. Binnen deze functie organiseer je nascholingen voor je vakcollega’s en ontwikkel je nieuw materiaal om de wiskundelessen (nog) aantrekkelijker te maken. Daarnaast ondersteun je VO en HO collega’s uit ons netwerk om een community te vormen voor het uitwisselen van lesmateriaal, informatie en ontwikkelingen binnen jouw vakgebied.  Je wordt onderdeel van ons vaksteunpunt en bouwt daarmee een netwerk op binnen de UvA en VU en met onze VO-scholen. Je wordt voor een aanstelling van 0,2 fte gedetacheerd bij de VU. 

Functieomschrijving Vaksteunpuntcoördinator (0,2 fte) 

De vaksteunpuntcoördinator is onderdeel van het bètasteunpunt bij Bètapartners, het VO-HO  netwerk van UvA, VU en 45 VO-scholen in de regio. Jij draagt daarmee bij aan betere en  interessantere lessen in je vakgebied in het VO, de motivatie van de VO docenten, goede studiekeuze  van leerlingen en een betere aansluiting op het HO.  

De taak van een vaksteunpuntcoördinator is drieledig:  

 1. Nascholingen 
 • Je ontwikkelt en organiseert vakinhoudelijke en vakdidactische nascholingen voor docenten uit het  netwerk en daarbuiten. Het inhoudelijke deel van de nascholingen kan meestal ingevuld worden  door de wetenschappelijke staf of lerarenopleidingen van onze HO-partners (UvA, VU) of  anderen in het onderwijsveld. Een deel van de activiteiten organiseer je samen met de andere  vaksteunpunten. Het bureau van Bètapartners neemt je daarbij het praktisch regelwerk uit handen.  Per schooljaar organiseer je minstens 5 vakbijeenkomsten of vakoverstijgende activiteiten die soms bestaan uit meerdere sessies. 
 1. Bijdragen aan ondersteuning van onderwijs 
 • Je initieert, coördineert of draagt bij aan het ontwikkelen van materiaal, voorbeelden of andere  innovaties voor onderwijs in je vak, waaronder de leskisten en science labs.  
 1. Community  
 • Je ondersteunt de VO en HO docenten uit ons netwerk in het leggen van onderling contact en het  uitwisselen van informatie op het gebied van vakinhoud en ontwikkelingen in het vakgebied.  

Organisatorisch 

 • Je neemt 7 keer per jaar deel aan het Vaksteunpunten-overleg van Bètapartners Je participeert regelmatig in onze bijeenkomsten met de bèta coördinatoren van de scholen Je schrijft de teksten voor de communicatie in het netwerk over jouw activiteiten en levert een bijdrage aan PR van de activiteiten van Bètapartners bijvoorbeeld op vakconferenties. • Je woont de landelijke bijeenkomsten van de regionale steunpunten voor jouw vak bij en koppelt  daarover terug.
 • Je bent op donderdagen beschikbaar; dat is de vaste dag dat alle vaksteunpuntcoördinatoren werken en de vergaderingen ingepland worden.  

Functie eisen 

 • Eerstegraads bevoegdheid in het betreffende vakgebied (VO docent)  
 • Op de hoogte van actuele ontwikkelingen in je vakgebied 
 • Vakdidactisch en communicatief sterk 

Wat levert het jou op? 

Je bent onderdeel van ons vaksteunpunt en bouwt daarmee een netwerk op binnen de UvA en VU,  met team Bètapartners maar ook daarbuiten op je vakgebied. Dat is een vorm van persoonlijke  professionalisering maar het betekent ook dat de school waar je werkt waardevolle contacten opdoet en expertise ontwikkelt. 

Wil je meer informatie of vrijblijvend kennismaken? Neem dan contact op met Monique Jhinnoe, u.m.jhinnoe@vu.nl.

Algemene informatie:  www.betapartners.nl | bureau@betapartners.nl