Vakbijeenkomsten /

Vakbijeenkomst: ABE Leskist ‘Proef je PTC?’

Heeft u komend schooljaar 2022-2023 de ABE Leskist ‘Proef je PTC?’ geboekt of bent u van plan deze te boeken? Op donderdag 15 september organiseren wij op de Universiteit van Amsterdam een bijeenkomst zodat u kennis kunt maken met deze ABE Leskist.

Naast de reguliere practica, hebben de Reizende DNA-labs en ABE Nederland het aanbod uitgebreid met de ABE Leskist ‘Proef je PTC?’ (bestaat uit 3 verrijdbare kisten). Docenten en TOA’s kunnen zelf het practicum in de klas uitvoeren met al het bijgeleverde apparatuur, reagentia en lesmateriaal. Gedurende dit practicum leren de leerlingen dat het vermogen om de smaak bitter te proeven genetisch is bepaald. Het gen ‘TAS2R38’ codeert voor een smaakreceptor die de organische bittere verbinding PTC (Phenylthiocarbamide) detecteert. Leerlingen vinden tijdens het 4-uur durende practicum zelf uit of zij een superproever, een matige proever of een niet-proever zijn door enerzijds hun eigen DNA te onderzoeken d.m.v. PCR en gel-elektroforese, en anderzijds door het uitvoeren van een smaaktest met PTC-testpapier.

Om voorbereid te zijn, bieden wij een bijeenkomst aan waarbij u kennis maakt met de apparatuur en het bijbehorende practicum. Het doel is dat u gemakkelijk met het practicum in de klas aan de slag kunt. Deze bijeenkomst is gratis inclusief diner*. 

*Docenten en TOA’s die de Leskist hebben geboekt hebben voorrang op de inschrijving.

In maart/april 2023 zal deze bijeenkomst ook plaats vinden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Houd de website van de Reizende DNA-labs in de gaten of meld u aan voor de nieuwsbrief

15.00 u Ontvangst
15.15 u DNA-isolatie
16.15 u Inzetten PCR
16.45 u Voorbereiden gel
17.30 u Diner
18:15 u Restrictie-digestie
18:45 u Inzetten gel
19:30 u Bekijken en interpreteren resultaten
19:45 u Afronding

De inschrijving is gesloten. Mocht u de bijeenkomst nog graag willen bijwonen, mail dan naar Melanie Rosenhart: m.m.rosenhart@vu.nl.