Vakbijeenkomsten / Online sessie /

Vakbijeenkomst Biologie: Kankeronderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis

In de lezing en virtuele rondleiding langs apparatuur in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis wordt ingegaan op de stand van de techniek in DNA-onderzoek. Ook enkele leerlingen zijn welkom. Het AVL is één van de topcentra waar een significante bijdrage aan onderzoek wordt gegeven oa door de combinatie met kankerzorg.

De bijeenkomst wordt geleid door Ron Kerkhoven (PhD), Hoofd van de Genomics Core Faciliteit van het Nederlands Kanker Instituut.

Wat er precies in het DNA van patiënten is misgegaan kunnen we tegenwoordig zien door al het DNA te lezen met Next Generation Sequencing machines (NGS of Deep Sequencing). Soms is er één base veranderd in het DNA maar veelal zien we dat er veel meer aan de hand is.

Deze middag krijgen we uitleg over hoe Illumina NGS machines in staat zijn om miljoenen stukjes DNA tegelijk te lezen. Hoe we daarmee de chromosomen kunnen reconstrueren en alle veranderingen in het DNA kunnen opsporen. Dat heeft heel wat consequenties voor begrip van de ziekte en voor de behandeling die we kiezen.

We gaan deze machines in werking zien en leren hoe het lezen van DNA in zijn werk gaat. Hoewel nog niet voor iedere patiënt, wordt bij het NKI/AvL het DNA van patiënten bestudeerd en worden bepaalde specifieke behandelingen daardoor mogelijk.

Het lezen van de basenvolgorde in een patiënt is maar een klein onderdeel van waar NGS tegenwoordig voor gebruikt wordt. Naast uitleg van de DNA-lees-methode zal de nadruk ook liggen (met voorbeelden) op wat voor andere soorten proeven er gedaan kunnen worden met DNA lezen als eindpunt.

Docenten kunnen enkele bovenbouw leerlingen meenemen.

15.45 Inloop, opstart/check techniek

16.00 Opening en welkom

16.10 Lezing en rondleiding door Ron van Kerkhoven .

17.00 Korte pauze

17.05 Wat leren we hiervan, wat kunnen we hiermee, in breakoutrooms

17.15 Terugkoppeling vanuit de breakoutrooms

17.30 Afsluiting sessie