Vakbijeenkomsten /

Vakbijeenkomst Informatica: Didactiek van het programmeren

Iedereen leren programmeren – hoe pak je dat aan?

Programmeren vormt een belangrijk onderdeel van het VO-keuzevak informatica, en van digitale geletterdheid (Computational Thinking). Volgens de voorstellen van curriculum.nu is dit laatste voor alle leerlingen verplicht, tenminste in de bovenbouw PO/onderbouw VO.

De ambitie om alle leerlingen te leren programmeren stelt hoge eisen aan de didactiek. In het bijzonder moet deze inclusief zijn, en recht doen aan alle leerlingen, met hun verschillende talenten, interesses, verwachtingen en voorkennis.

In deze bijeenkomst behandelen we een aantal aspecten van de didactiek van het programmeren. We besteden aandacht aan de eerste stappen en aan het vervolg daarop. Waar mogelijk maken we gebruik van wetenschappelijke inzichten, vooral op het gebied van hersenen en leren. De deelnemers gaan in de bijeenkomst zelf met de stof aan de slag, met het oog op hun eigen onderwijs.

Als je na de inleiding zelf aan de slag wilt met micro:bits, internet of things e.d.: laat het me van te voren even weten, dan zorg ik dat het nodige materiaal aanwezig is.

15:30 u Ontvangst
16:00 u Inleiding: didactiek van het programmeren
16:30 u Zelf aan de slag: didactiek van eerste stappen
18:00 u Warme maaltijd
18:30 u Didactiek van volgende stappen programmeren
19:30 u Afronding, resultaten en vervolgstappen
19:45 u – Informatica stand van zaken (en vervolg)
20:00 u – Afsluiting

De inschrijving is gesloten.