Vakbijeenkomsten /

Afgelast: Vakbijeenkomst scheikunde: effectieve practica ontwerpen

HELAAS VERVALT DEZE ACTIVITEIT VANWEGE MAATREGELEN TEGEN HET COVID-19 VIRUS. DEELNEMERS WORDEN VIA MAIL OP DE HOOGTE GESTELD. INFORMATIE OVER ALTERNATIEVE ACTIVITEITEN ZULLEN WIJ HIER PLAATSEN.

Met demonstraties en practicum kunnen we in de natuurwetenschappen spectaculaire lessen maken en veel meer variatie creëren dan bij vakken als Frans of Geschiedenis. Toch is al lang geleden gebleken dat leerresultaten van practicum vaak tegenvallen. Blijkbaar is die werkvorm toch lastiger dan we dachten en moeten we slimme didactiek gebruiken.

Tijdens deze vakbijeenkomst leer je onder leiding van Ed van den Berg hoe je practica ontwerpt waar  leerlingen echt iets van leren. We gaan eerst aan de gang met begripspractica die bedoeld zijn om begripsvorming te ondersteunen. Na het eten verleggen we de aandacht naar onderzoekspractica die bedoeld zijn om te leren onderzoeken.

We vragen deelnemers om een twee voorbeelden van een practicumactiviteit + leerlinginstructies mee te brengen in vijfvoud, namelijk:

    1. Een standaardpracticum uit een boek of van collega’s
    2. Een practicum dat het in uw schoolpraktijk heel goed doet. Interessante reacties en antwoorden van leerlingen bij die practica zijn zeer welkom!

Het is ook handig als je een laptop/tablet meeneemt.

Deze bijeenkomst wordt begeleid door Marjolein Wal, vaksteunpuntcoördinator scheikunde van Bètapartners

Globaal programma
15:45 uur inloop
16:00 uur workshop begripspractica ontwerpen
17:15 uur maaltijd
17:45 uur workshop onderzoekspractica ontwerpen
19:00 uur uitwisseling en afsluiting