Vakbijeenkomsten /

Vakbijeenkomst Energietransitie in versnelling

 

De energietransitie wordt door de Oekraïense oorlog versneld, maar kan en wil iedereen wel meedoen? In deze bijeenkomst bespreken we hoe dit actuele thema bij verschillende vakken, zoals economie, aardrijkskunde en natuurkunde, aan de orde kan komen. 

De ontwikkelingen op het terrein van de energietransitie gaan snel, en dan is het voor de bespreking in de klas belangrijk om op de hoogte te zijn van de huidige inzichten en ontwikkelingen. 

Twee energie-economen, Bert Tieben van SEO en Peter Mulder van TNO, gaan diverse aspecten van de energietransitie behandelen, zoals energie- en transportarmoede, toegang tot duurzame energie en de mismatch op de arbeidsmarkt. Ook geven ze een overzicht over ons energieverbruik en de beschikbaarheid van bronnen en daarmee antwoord op de vraag hoe lang we überhaupt nog door kunnen gaan met ons huidige energiegebruik. Ze geven ons een stand van zaken over de beschikbaarheid, de prijsontwikkeling en het maatschappelijk draagvlak van alternatieven.

Aansluitend kijken we naar interessante sites en games waarmee dit onderwerp in de les behandeld kan worden. Met elkaar bespreken we de opbouw van lessen en de didactische aanpak.

De energietransitie is een vakoverstijgend onderwerp en deze bijeenkomst is vooral gericht op economie- en aardrijkskundedocenten. Voor natuurkunde docenten biedt de bijeenkomst een context voor de vakinhoud. 

Er is rondom het diner ruim gelegenheid om met elkaar contact te leggen en ervaringen uit te wisselen.

15:30 Inloop

16:00 Inleiding

16:10 Actuele inzichten en verwachtingen voor de energietransitie

17:30 Diner

18:15 Materiaal, games en didactiek

19:00 Afsluiting

Je kunt je hier aanmelden.