Vakbijeenkomst Wiskunde: Gek op getallen

Wiskunde is de koningin onder de wetenschappen; getaltheorie is de koningin van de wiskunde (Carl Friedrich Gauss)

Gefascineerd door getallen ondernemen hobbyisten Omar van Galen (softwareontwikkelaar) en René Bruin (docent in opleiding aan de Universiteit van Utrecht) wiskundige ontdekkingstochten. Zij laten zich daarbij niet afschrikken door hedendaagse abstracte theorie maar zoeken eigen gereedschappen en gaan aan de slag.

Omar onderzoekt in zijn voordracht Priemcirkels de gaten tussen twee opeenvolgende priemgetallen. Startpunt van zijn onderzoek is een Numberphile video waarin wordt gesteld dat elk priemgetal groter dan 3 een zesvoud plus of min één is.

René gaat in het tweede praatje op zoek naar geheeltallige punten (x,y) op de hyperbolen x² – y² = n.

Na de maaltijd doet Sander Dahmen, wiskundige aan de Vrije Universiteit, verslag van  zijn onderzoek naar gegeneraliseerde Fermat-vergelijkingen. Hierbij zoeken we naar niet-triviale geheeltallige oplossingen van de vergelijking xp + yq = zr waarbij p,q en r natuurlijke getallen groter dan 1 zijn.

Het doel van de bijeenkomst is om lol te krijgen in het op eigen niveau doen van wiskundig onderzoek.

De vakbijeenkomst wordt gegeven door Omar van Dalen, René Bruin en Sander Dahmen.

15.45 u  Ontvangst
16.00 u  Priemcirkels door Omar van Galen
17.00 u  Diophantische vergelijkingen door René Bruin
18:00 u  Maaltijd
19.00 u Gegeneraliseerde Fermat-vergelijkingen door Sander Dahmen
20.30 u  Afsluiting

Deze inschrijving is gesloten.