Vakbijeenkomsten / Online sessie /

Rondetafelgesprek informatica (Online) – sessie 2/2

Als informatica docent werk je (vaak) alleen op een school. Het rondetafelgesprek informatica biedt jou als informatica docent de  mogelijkheid om met andere vakgenoten van gedachten te wisselen. Leuk om eens vrij van gedachten te wisselen over onderwerpen zoals toetsing, vakvernieuwing, projecten, excursies, samenwerkingen, digitale geletterdheid of andere zaken die jou als informatica docent relevant kan zijn. Er is bewust geen formele agenda. Het is kleinschalig en open opgezet. Er zijn maximaal 5 docenten aanwezig per online sessie.

Andere sessies

Je kan hier de voorgaande sessie 1 vinden op maandag 25 september 2023.