Vakbijeenkomst Informatica: De Metis Coderclass

Deze vakbijeenkomst is onderdeel van de maandelijkse INF-VO werksessies, die we elke 2e donderdag van de maand organiseren.

De Metis Coderclass (https://coderclass.nl) is een klas waar HAVO/VWO-leerlingen ervoor kiezen om 5 uur in de week informaticalessen te volgen – vanaf de brugklas. Deze Coderclass is in september 2016 van start gegaan: inmiddels is er de nodige ervaring opgedaan met de manier van werken en met het (grotendeels zelf ontwikkelde) materiaal. En er ligt een uitdaging: wat gaan de leerlingen de komende 2 of 3 jaar doen? Hoe verhoudt dit zich tot het keuzevak informatica, en tot het programma van het vervolgonderwijs – universiteit en HBO?

De inleiding gaat vooral in op de manier van werken bij de Coderclass, waarbij diversiteit, het werken op het eigen niveau en in het eigen tempo een grote rol spelen.

Daarna kunnen docenten zelf aan de slag met het Coderclass-materiaal, in het bijzonder voor het leren werken met GitHub. Dit (en ander) materiaal is ook geschikt voor gebruik bij het examenvak informatica. Er is hierbij ruim gelegenheid voor het stellen van vragen en voor interactie met collega’s.

Als alternatief is het ook mogelijk om te werken aan andere opdrachten – o.a. op het gebied van Physical Computing, Internet of Things, NoSQL databases – om de eigen kennis en vaardigheden op een hoger niveau te brengen. Er is materiaal aanwezig (incl. hardware) met opdrachten die grotendeels zelfstandig uitgevoerd kunnen worden. Voor de lastige vragen is er deskundige begeleiding.

Het beschikbare materiaal kan gebruikt worden voor het vergroten van de eigen vakkennis – maar het kan ook ingezet worden voor de eigen leerlingen.

 

De volgende thema’s staat dit najaar gepland:

12 september 2019 – thema “Metis Coderclass”

10 oktober 2019 – thema “Beauty & Joy of Computing”

14 november 2019 – thema “Microbit – voor beginners & gevorderden”

12 december 2019 – thema “Jupyter Notebook”

15:30 u – Ontvangst
16:00 u – Inleiding: Coderclass – ervaringen en uitdagingen
16:30 u – Zelf aan de slag
18:00 u – Warme maaltijd
18:30 u – Zelf aan de slag – afronding
19:30 u – Korte actuele presentatie
19:45 u – Informatica stand van zaken (en vervolg)
20:00 u – Afsluiting

De inschrijving is gesloten!