Vakbijeenkomsten /

Vakbijeenkomst: Modeling Instruction voor Natuurkunde

De Modeling Instruction workshop van 2 juni 2022 was inspirerend en enthousiasmerend. Daarom krijgt hij een vervolg. Dankzij de American Modeling Teachers Association (AMTA) hebben we toegang gekregen tot een database met activiteiten die we willen vertalen en uitproberen.  We willen met een groep natuurkunde docenten bij elkaar komen om onszelf te bekwamen in het geven van practica, het gebruik van whiteboards en het leiden van discussies tussen leerlingen volgens de Modeling Instruction (M.I.)  didactiek. Deze bijeenkomst wordt de eerste in een reeks van vier. Het is bedoeling dat deelnemers activiteiten die bij de bijeenkomst zijn besproken uitproberen in hun lessen en dat deze worden gefilmd. Bij volgende bijeenkomsten bespreken we elkaars video’s en ervaringen.

 

 

 

 

De bijeenkomst kan ook worden gevolgd door docenten die niet hebben deelgenomen aan de workshop van 2 juni. Voor deze doelgroep een korte introductie:

Bij Modeling Instruction(TM) werken leerlingen volgens de modelleercyclus: leerlingen verwoorden een toetsbare hypothese, ontwerpen een experiment om deze hypothese te testen, voeren het experiment uit en bouwen vervolgens een wetenschappelijk model op, op basis van de data uit hun experiment. Dit model wordt op verschillende manieren gerepresenteerd: in woorden, met grafieken, met formules en met verschillende diagrammen. 

Ze gebruiken dit model vervolgens om voorspellingen te doen over vergelijkbare situaties. Ten slotte worden ze geconfronteerd met een situatie waar hun model geen uitspraak over doet, waarna er een nieuw model wordt opgebouwd. Hierna wordt ook dit model gebruikt voor nieuwe situaties en zo wordt de cyclus steeds opnieuw doorlopen.

De vier bijeenkomsten zijn op:

  • Woensdag 28 september 2022
  • Donderdag 10 november 2022
  • Woensdag 8 februari 2023
  • Woensdag 12 april 2023

14:15 – 15:00      Inloop

15:00 – 15:15      Introductie 

15:15 16:00      Modeling activiteit

16:00 – 16:15      Pauze

16:15 – 16:45      Bespreken activiteit

16:45 – 17:30      Afstemmen over wensen vervolg samenwerking aan dit onderwerp

17:30 – 19:00      Diner en napraten

19:00                   Afsluiting

De inschrijving is gesloten.