Docenten MVT OB-BB, vmbo, havo en vwo. Niveau A1-B1 Vakbijeenkomsten

Vakbijeenkomst: Hoe verder? Vakdidactische inzichten mvt-docenten

In deze workshop leer je meer over de nieuwste wetenschappelijke inzichten over vreemdetaalverwerving. Je onderzoekt met Eline van Batenburg en de andere deelnemende docenten hoe deze inzichten zich kunnen vertalen naar (ambities voor) de eigen lespraktijk. Je leert dus tijdens deze workshop hoe je deze vertaalslag zelf kunt maken en doet daarmee inspiratie op voor jouw vakdidactiek, en gaat hiermee aan de slag. 

Met oog op de curriculumvernieuwing MVT die voor de komende jaren gepland staat, gaat Eline ook graag in gesprek over gezamenlijke ambities voor het MVT-onderwijs. Deelnemers worden gevraagd het lesmateriaal waarmee zij werken mee te nemen. De workshop is geschikt voor docenten van alle moderne vreemde talen.   

 

Wat neem je mee uit deze workshop?

  • De nieuwste wetenschappelijke inzichten over vreemdetaalverwerving
  • Manieren om wetenschappelijke inzichten te vertalen naar je eigen lespraktijk
  • Inzicht in curriculumverandering MVT
  • Concrete handreikingen voor vakdidactiek
  • Levendige discussie over ambities voor het MVT-onderwijs
  • Inspiratie, ideeën en lesmateriaal van andere docenten MVT

 

Docent
Eline van Batenburg is docent, opleider en onderzoeker bij het cluster Talen aan de HvA. Samen met Marrit van de Guchte maakt zij de podcast Taal, gewoon doen! (www.taalgewoondoen.nl).