Vakbijeenkomsten /

Quantum Quest 2023

De quantumcomputer komt eraan!

Hoe werkt een quantumcomputer eigenlijk? Welke software draait erop? What betekent dit voor de beveiliging van gegevens? Tijdens de eendaagse vakbijeenkomst “Quantum Quest” krijg je antwoorden op deze vragen. Je bekijkt de onderliggende principes vanuit een wiskundig standpunt en bezoekt een geavanceerd onderzoekslap van de UvA.


In plaats van rekenen met bits van twee toestanden (0 en 1), rekent de quantumcomputer met bits die zich tegelijkertijd in oneindig veel toestanden bevinden. Hiermee wordt een fundamenteel nieuwe manier van natuurwetenschappelijk onderzoek mogelijk. Grote bedrijven investeren volop om straks de vruchten te kunnen plukken.

Afbeelding – Bron: IBM Research
Gepubliceerd onder Creative commons (naamvermelding)

Webklas voor leerlingen

Deze vakbijeenkomst “Quantum Quest” loopt vooruit op de gelijknamige webklas voor leerlingen van 5- en 6-vwo met wiskunde B in november/december 2023. Leerlingen kunnen zich dus niet voor deze vakbijeenkomst inschrijven.

Doel

Deze bijeenkomst geeft een introductie in een boeiend en actueel onderzoeksgebied. Docenten die met leerlingen aan de webklas meedoen, krijgen voldoende kennis om tijdens de lessen effectief te kunnen helpen.

15:30                    Inloop en koffie/thee

16:00                    Christian Schaffner: De quantumcomputer in vogelvlucht

16:40                    Maris Ozols: De inhoud van de webklas (Engelstalig)

17:15                    Q & A met VWO-docenten

17:30                    Diner

18:20                    Bezoek aan een quantum-simulator-lab OF

18:20                    Experience | Quantum.Amsterdam: https://www.quantum.amsterdam/experience

19:00                    Koen Groenland: De organisatie van de webklas

19:40                    Afsluiting en evaluatie

20:00                    Einde

De inschrijving voor deze activiteit is gesloten. Wil je je alsnog inschrijven, neem contact op met Monique Jhinnoe (u.m.jhinnoe@vu.nl)