Vakbijeenkomsten /

Afgelast: Vakbijeenkomst Scheikunde: circulaire chemie, op weg naar een afvalvrije chemische industrie

Helaas vervalt deze activiteit vanwege maatregelen tegen het Covid-19 virus. Deelnemers worden via mail op de hoogte gesteld. Informatie over alternatieve activiteiten zullen wij hier plaatsen.

 

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker, ook binnen de chemie. Deze vakbijeenkomst gaat over de laatste ontwikkelingen in de circulaire chemie, en over hoe je circulaire chemie als context kunt gebruiken om kinetiek en thermodynamica te onderwijzen. De bijeenkomst start met twee lezingen:

‘Afval als grondstof voor de chemie’ door Chris Slootweg, Van ‘t Hoff Institute for Molecular Sciences UvA

Afval is grondstof is een bekend begrip, maar hoe doe je dat dan? De principes van de groene chemie hebben het duurzaamheidsdenken in de chemie aangewakkerd, maar voor een echte circulaire economie moeten we afval als grondstof voor de chemie gebruiken. Hiervoor is nieuwe (circulaire) chemie voor nodig. Door chemische processen echt circulair te maken, kunnen producten bijna onbeperkt hergebruikt worden, Energie is dan de enige input.

De chemische sector kan een leidende rol te spelen bij het bestrijden van schaarste en milieucrises als gevolg van ondoeltreffend afvalbeheer. Om milieuproblemen te verzachten en de impact van afvalproducten op het milieu te verminderen, zijn dringend nieuwe chemische omzettingen nodig die efficiënt hergebruik en recycling van afval mogelijk maken. Tijdens deze lezing neemt Chris Slootweg je mee in de nieuwste ontwikkelingen in de circulaire chemie.

Zie ook: Slootweg et al., Nature Chem. 2019, 11, 190

‘Bruggen bouwen tussen chemische kinetiek, thermodynamica en ‘real-life’ reacties’ door Gadi Rothenberg, Van ‘t Hoff Institute for Molecular Sciences UvA

Kennis van chemische kinetiek en thermodynamica zijn belangrijk bij het circulair maken van chemische processen. Het zijn lastige onderwerpen om te onderwijzen, omdat veel leerlingen ze abstract vinden. Maar deze thema’s bieden ook een uitgelezen kans om verbindingen te leggen tussen de verschillende stukken chemische kennis bij leerlingen.

Tijdens deze lezing biedt Gadi Rothenberg nieuwe didactische handvatten om kinetiek en thermodynamica te onderwijzen. Aan de hand van duidelijke en toegankelijke moleculaire voorbeelden kijken we naar mechanistische aspecten van chemische reacties. Samen gaan we ontdekken hoe je concepten als de Arrheniusvergelijking en Gibbs vrije energie kunt verbinden. Ten slotte kijken we naar hoe je kinetiekdata kunt verkrijgen en hoe grote hoeveelheden kinetiekdata van hoge kwaliteit onze kijk op chemische reacties kunnen veranderen.

Zie ook: Rothenberg et al., Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 17273 en https://www.youtube.com/watch?v=vwsZGp8XRaU

We sluiten af met een sessie met de sprekers over hoe je de kennis uit de lezingen in de les kunt gebruiken. Deze bijeenkomst wordt begeleid door Marjolein Wal, vaksteunpuntcoördinator scheikunde van Bètapartners

16:00-16:15      Inloop

16:15-17:00       College ‘Afval als grondstof voor de chemie’  door Chris Slootweg, Van ‘t Hoff Institute for Molecular Sciences UvA

17:00-17:45       College door Gadi Rothenberg, Van ‘t Hoff Institute for Molecular Sciences UvA

17:45-18:15       Maaltijd

18:15-19:00       Sessie met de sprekers over hoe je de kennis uit de lezingen in de les kunt inzetten