Vakoverstijgende bijeenkomst: Met “Hele taak eerst” laagdrempelig differentiëren

Onderwijs op maat is prettig voor leerlingen. Maar rekening houden met verschillen tussen leerlingen is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe organiseer je dat zonder veel voorbereidingstijd? ‘Hele taak eerst’ kan een oplossing bieden. Het is een differentiatiemethode waarmee je vrij gemakkelijk kunt differentiëren. Met de principes van ‘hele taak eerst’ bouw je bestaande lessen eenvoudig om tot een gedifferentieerde lessen.

Een reguliere les begint vaak met uitleg. Daarna oefenen leerlingen de leerstof d.m.v. eenvoudige opdrachten (de deeltaken). Als dat goed gaat, krijgen ze vaak een complexe taak waarin alle deeltaken samenkomen (de hele taak). Een gedifferentieerde les volgens ‘hele taak eerst’ bevat dezelfde bouwstenen, alleen worden ze op een andere manier ingezet. Zo’n les begint met de hele taak. De les wordt als het ware omgedraaid.

Het einddoel van de les (de hele taak) blijft voor alle leerlingen gelijk. Niet alle leerlingen hebben dezelfde hoeveelheid hulp nodig om de hele taak te volbrengen. Bij ‘hele taak eerst’ wordt dan ook gedifferentieerd op ondersteuning.

Deze vakbijeenkomst begint met een interactief college over de aanpak ‘hele taak eerst’. Daarna ga je zelf aan de slag om een huidige les om te bouwen naar een gedifferentieerde les die je direct in de klas kunt gebruiken.

Deze bijeenkomst wordt begeleid door Marjolein Wal, vaksteunpuntcoördinator scheikunde van Bètapartners

16:00-16:15      Inloop

16:15-17:15      Interactief college over differentiëren met ‘hele taak eerst

17:15-17:45       Maaltijd

17:45-18:45       Zelf aan de slag; je maakt lesmateriaal dat je direct kunt gebruiken. Het is handig als je eigen lesmateriaal en evt. een laptop meeneemt.

18:45-19:00       Afronding met uitwisseling

De inschrijving is gesloten.