Online sessie /

Vakbijeenkomst: Seminar Immunologie: “Stop de pijn”

In deze eerste sessie van de online seminarreeks over immunologie duiken we in onze pijn: Hoe werkt het immuunsysteem bij bijvoorbeeld ontstekingen en hoe zit dat met de pijn die je voelt. De actuele wetenschappelijke inzichten kun je meenemen om je eigen lessen mee te illustreren.

Over immunologie zijn er twee online bijeenkomsten waarvan dit de eerste is. Beide bijeenkomsten duren van 15.15-17.15 uur en zijn ook apart van elkaar te bezoeken. Geïnteresseerde leerlingen, die bijvoorbeeld voor hun PWS meer willen weten over één van de onderwerpen, zijn ook welkom bij de seminars! De leerlingen mogen de lezingen bijwonen, en vervolgens gaan alleen de docenten verder met de vertaalslag naar de klas. Voor de leerlingen is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met studenten om vragen te stellen over de desbetreffende studie en het studentenleven. De seminarreeks is een samenwerking tussen Bètapartners en U-talent wordt begeleid door vakdidacticus Alice Veldkamp (Freudenthal Instituut) en VO-docent en Vaksteunpuntcoördinator Paula Mittelberg (Bètapartners).

Dr. Michiel van der Vlist (UD/Assistant prof.), UMC Utrecht

Dinsdag 29 maart 2022

Seminar 1: Stop de pijn! Het immuunsysteem schiet te hulp. 

Ontstekingspijn is nuttig om je lichaam te beschermen tegen verdere schade. Maar die pijn moet wel over gaan. Hoe werkt dat? En wat is de rol van het immuunsysteem?

Dr. Michiel van der Vlist (UMC Utrecht) onderzoekt de remmen van ons immuunsysteem. Die remmen zorgen ervoor dat immuunreacties stoppen als de ziekteverwekker weg is en ze voorkómen dat een immuunreactie start als dat niet nodig is. Het onderzoek van Michiel laat ook zien dat remmen van het immuunsysteem nodig zijn om ontstekingspijn te stoppen.

Het tweede seminar vindt plaats op dinsdag 5 april 2022

Seminar 2: Antistoffen: good guys of bad guys bij ernstige covid? Waarom worden sommige mensen heel ziek van SARS-CoV-2, en andere niet? In dit seminar verdiepen we ons in de wereld van antilichamen. Dr. Jeroen den Dunnen (Amsterdam UMC) onderzoekt hoe antistoffen ons beschermen tegen het coronavirus. Alhoewel de antistoffen die we maken ons bijna altijd beschermen tegen ziekteverwekkers, maken antistoffen ons in zeldzame gevallen juist nog zieker. Jeroens onderzoeksgroep heeft gevonden dat mensen met ernstige covid een ander soort antistoffen maken, waardoor deze antistoffen veranderen van “good guys” in “bad guys”. Gelukkig hebben ze ook een kandidaat medicijn gevonden die dit effect kan tegengaan. 

Zie ook een korte uitleg hierover op YouTube.

Programma

15.15 u Inloop

15.30 u Welkom en introductie

15.35 u Lezing door Dr. Michiel van der Vlist

16.35 u Pauze

16.45 u Vertaalslag naar de klas 

17.15 u Einde

Aanmelden kan via deze link.