Vakbijeenkomsten /

Vakbijeenkomst Taalgerichte vakdidactiek voor bètadocenten

Taalvaardigheid is cruciaal om succesvol het onderwijs te doorlopen, en om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Tegelijkertijd zien we dat veel leerlingen moeite hebben met taalvaardigheid, zeker ook bij de betavakken: ze kunnen de uitleg niet volgen, begrijpen niet wat ze lezen en formuleren antwoorden op vragen slecht. We bespreken hoe we vanuit de vakken leerlingen hier beter bij kunnen begeleiden. Waar hebben leerlingen problemen mee, en wat kun je in je eigen lessen doen.

Cindy Kuiper heeft diverse collega’s van bètavakken geholpen om de taalvaardigheid van leerlingen te verbeteren en neemt haar ervaringen mee naar deze bijeenkomst voor bètadocenten. Ze gaat in op: 

  • Toepassing van taalgericht vakonderwijs
  • Toepassing van genredidactiek**
  • Taalvaardigheid van de docent
  • Samenwerken aan taalvaardigheid binnen sectie en school
  • Concrete tips voor de eigen lessen

 

Na de presentatie bespreken we samen de behoefte aan vervolgstappen en ondersteuning.

**Genredidactiek houdt in dat in onderwijs expliciet onderkend wordt dat er verschillende soorten teksten bestaan met elk een typische opbouw, en waar lezers verschillend mee omgaan. Het gaat daarmee ook over de functie en onderlinge relaties van paragrafen en zinnen. Door tekststructuren expliciet te behandelen in onderwijs worden leerlingen geholpen om zelf handig te worden in lezen, schrijven en ook mondeling communiceren.

De spreker bij deze bijeenkomst is Cindy Kuiper, eigenaar Taalimpact. Zij promoveerde op een onderzoek naar genredidactiek als vorm van taalgericht vakonderwijs. Daarnaast heeft zij ruime ervaring als hbo-docent taalvaardigheid, als taalcoördinator, en als onderzoeker en adviseur op het gebied van taal en onderwijs. Zij is bij verschillende scholen betrokken bij het ontwikkelen van schoolbreed taalbeleid.

Naast deze bijeenkomst wordt op 12 oktober een online bijeenkomst voor leidinggevenden, taalcoördinatoren en docenten over schoolbreed taalbeleid georganiseerd. Dan bespreken we hoe vanuit verschillende vakken bijgedragen kan worden aan de ontwikkeling van taalvaardigheid en op welke manier dit in een school georganiseerd kan worden. 

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten op het gebied van Taalvaardigheid, laat dan hier je gegevens achter. We ontvangen ook graag je wensen, suggesties en voorbeelden.
Voor vragen kun je terecht bij Liliane Bouma: l.bouma@vu.nl.

15:45 Inloop

16:00 Interactieve presentatie door Cindy Kuiper 

17:30 Diner 

18:15 Bespreken ervaringen en plannen

19:00 Afsluiting

De inschrijving is gesloten. Mocht u de bijeenkomst nog graag willen bijwonen, mail dan naar Liliane Bouma: l.bouma@vu.nl.