Vakbijeenkomsten /

Vakbijeenkomst taalondersteunende examentraining: omgaan met taal in examens

Heel goed geleerd en toch gezakt? Het is zo zonde als leerlingen bij examens punten verliezen doordat ze de vraag niet goed gelezen hebben of hun antwoord niet goed geformuleerd hebben. Iedere docent kan zijn leerlingen trainen om dit beter te doen!
In deze bijeenkomst leer je hoe jij je examenkandidaten optimaal kunt voorbereiden op de eindexamens. We reiken strategieën aan waarmee ze opgaven beter kunnen decoderen en antwoorden effectiever kunnen formuleren, waardoor de examenresultaten zullen verbeteren.

Bij deze cursus leer je meer over:
Stand van zaken van recent wetenschappelijk onderzoek naar taal als struikelblok bij schriftelijke eindexamens
Strategietraining lezen van teksten aan de hand van voorbeelden uit examens
Leerlingen aanleren om examenvragen te decoderen en de kern uit de opgave te destilleren
Leerlingen trainen om antwoorden goed te formuleren en precies aan te laten sluiten bij de vraag of opgave
Motivatietechnieken om examentraining minder saai te maken

De centrale examens in het voortgezet onderwijs zijn in de laatste decennia steeds taliger geworden. Leerlingen die de stof goed beheersen, scoren soms toch laag, doordat ze de vragen niet goed kunnen interpreteren of doordat ze de inleidende teksten niet efficiënt kunnen lezen. Ook bij de formulering van antwoorden op open vragen gaat het vaak niet mis door het gebrek aan kennis, maar door een onvoldoende taalbeheersing.

De cursusleider is Prof. dr. Folkert Kuiken, UvA, Emeritus hoogleraar Nederlands als tweede taal en Meertaligheid / Wetenschappelijk directeur Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) in samenwerking met enkele collega’s.

Aanmelden kan hier via de website van TMCpartners.