DOT/PLG /

Afgelast: Verkenning Biologie blended learning

Helaas vervalt deze activiteit vanwege maatregelen tegen het Covid-19 virus. Deelnemers worden via mail op de hoogte gesteld. Informatie over alternatieve activiteiten zullen wij hier plaatsen.

Bijeenkomst om de interesse voor een PLG (Professionele Leergemeenschap) voor schooljaar 2020-2021 te peilen. Veel docenten passen al ICT toe in de biologie lessen, waarbij oa online leren wordt gecombineerd met ondersteuning door de docent en het boek(=blended learning). In de PLG willen we werken aan een complete set samenhangend materiaal met verschillende didactische strategieën voor de biologielessen. In deze bijeenkomst verkennen we de wensen en mogelijkheden zodat je nog in april / mei met je schoolleiding afspraken kunt maken over uren en inroostering van de bijeenkomsten.

Waarom zouden we een eigen methode moeten schrijven? Wat kunnen doelstellingen zijn? Hierbij een opsomming:

  • Toepassen van blended learning mogelijk maken binnen de school: hierbij kunnen de leerlingen (in de bovenbouw) zelf een keuze maken hoe zij de biologie stof eigen maken. Of in een stilte lokaal met instructie via een digitale methode, of via frontaal onderwijs. Leerlingen mogen ook deels zelf invullen of zij alle lessen van de week bijwonen
  • Toepassen van onderwijs op maat,
  • Toepassen van gedifferentieerd onderwijs
  • Leerlingen de mogelijkheid te geven om stof te herhalen via aan digitale methode
  • Biologie stof beschikbaar stellen voor verschillende leerstijlen
  • Samenwerking met software van Learnbeat/leswijs en Quayn mogelijk maken.
  • De prijs voor commerciële digitale methodes wordt steeds hoger
  • Doelstelling is wellicht om voor havo en vwo een digitale methode te ontwikkelen.

Idee is om tijdens het schooljaar 2020 2021 een PLG te starten met biologie docenten die  gemotiveerd zijn om hieraan te werken en tijd beschikbaar krijgen van hun school. Gedacht wordt aan 1 a 2 uur ontwikkeltijd per week, en aan 6 bijeenkomsten gedurende het jaar.

Verder willen we een project leider aanstellen die hiervoor uren krijgt.

Bij de start bepalen we met de PLG wat de doelstelling wordt en hoe we dit gaan aanpakken. In eerste instantie is het de bedoeling om een schooljaar hier aan te besteden, hiervan een evaluatie te doen in samenwerking met de schoolleiding, om te kijken of er een vervolg aan deze PLG gegeven dient te worden.

De digitale methode wordt in eerste instantie alleen beschikbaar voor de deelnemende scholen. Er wordt gedacht aan het gebruik maken van de Wikiwijs omgeving.

15.00 u  Start bijeenkomst

17.30 u  Afronding bijeenkomst