Vakbijeenkomsten /

Vakbijeenkomst: Visualiseren van het onderwerp Elektriciteit

Elektriciteit is een lastig onderwerp om te geven. Leerlingen verwarren begrippen als stroom, spanning en energie. Het wemelt van hardnekkige misconcepties  rond dit onderwerp. Een belangrijk punt hierbij is dat leerlingen zich weinig voor kunnen stellen bij stroom en -vooral- spanning. De vraag die bij deze workshop centraal staat is hoe je deze begrippen door middel van practicum en demonstraties concreet kunt maken voor leerlingen.  

We starten met een inleiding over visualisaties bij elektriciteit en misconcepten die kunnen ontstaan. De deelnemers krijgen de gelegenheid om experimenten met elkaar te delen en te bespreken. Ter inspiratie wordt er twee veelbelovende visualisatie experimenten gedemonstreerd:

Tastbare wateropstelling
De analogie met water wordt al lang gebruikt door docenten om begrip bij elektriciteit op te bouwen. Onne van Buuren  gebruikt sinds een paar jaar dit experiment.

De werking van een spanningsdeler
De werking van een spanningsdeler is een concept dat de leerlingen in de bovenbouw krijgen bij het onderwerp elektriciteit. Om de spanningsdeler te koppelen aan de praktijk heeft Norbert van Veen een practicum met Coach 7 ontworpen waarbij leerlingen met een schuifweerstand zelf een sensor “maken”. Zij gebruiken een schuifweerstand en stellen deze schuifweerstand in op verschillende posities om met de uitgelezen waarden een ijkgrafiek van de positie van de schuif en gemeten spanning te maken. Zij maken door middel van een ijking in Coach 7, zelf een positiesensor van deze schuifweerstand. Het practicum duurt ongeveer 40 minuten en geeft de leerlingen een inzicht in wat een computer precies meet bij een sensor en hoe dit gemeten signaal te koppelen is aan een andere grootheid middels een ijkcurve.    

Ben jij ook op zoek naar manieren om leerlingen te enthousiasmeren voor natuurkunde door middel van practica. Meld je aan!

Onne van Buuren is lerarenopleider natuurkunde bij VU en werkzaam als docent natuurkunde op het Metis Montessori Lyceum in Amsterdam.

Norbert van Veen is didactisch medewerker bij CMA en werkzaam als docent natuurkunde/science op het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam.

15:30 -16:00  Inloop

16:00 – 16:30 Introductie 

16:30 -17:30  Besprekingen van de proeven

17:30 – 18:15  Diner 

18:15 – 19:00 Vervolg bespreking proeven 

19:00              Afsluiting