Vakbijeenkomst Informatica: Beauty and Joy of Computing

Deze vakbijeenkomst is onderdeel van de maandelijkse INF-VO werksessies, die we elke 2e donderdag van de maand organiseren.

Beauty and Joy of Computing (BJC) is een cursus die oorspronkelijk is ontwikkeld aan de Universiteit van Californië in Berkeley, als inleiding informatica voor niet-informatica-studenten. Het materiaal van deze cursus is later ook aangepast aan het Voortgezet Onderwijs (High School). Het materiaal is vrij beschikbaar (Creative Commons – BY-SA-NC). Inmiddels is een groep vrijwilligers, van VO-leerlingen tot hoogleraren informatica, begonnen met het vertalen van dit materiaal in het Nederlands. Dit materiaal, als geheel of in delen, lijkt goed bruikbaar voor het Nederlandse informatica-onderwijs, zowel voor het keuzevak informatica in de bovenbouw VO, als voor digitale geletterdheid in de onderbouw.

Na de inleiding kunnen docenten zelf met het materiaal aan de slag – om te oefenen, of om te vertalen. Er is hierbij ruim gelegenheid voor het stellen van vragen en voor interactie met collega’s.

Als alternatief is het ook mogelijk om te werken aan andere opdrachten – o.a. op het gebied van Physical Computing, Internet of Things, NoSQL databases – om de eigen kennis en vaardigheden op een hoger niveau te brengen. Er is materiaal aanwezig (incl. hardware) met opdrachten die grotendeels zelfstandig uitgevoerd kunnen worden. Voor de lastige vragen is er deskundige begeleiding.

Het beschikbare materiaal kan gebruikt worden voor het vergroten van de eigen vakkennis – maar het kan ook ingezet worden voor de eigen leerlingen.

De volgende thema’s staat dit najaar gepland:

12 september 2019 – thema “Metis Coderclass”

10 oktober 2019 – thema “Beauty & Joy of Computing”

14 november 2019 – thema “Microbit – voor beginners & gevorderden”

12 december 2019 – thema “Jupyter Notebook”

 

 

15:30 u – Ontvangst
16:00 u – Inleiding: Beauty and Joy of Computing
16:30 u – Zelf aan de slag
18:00 u – Warme maaltijd
18:30 u – Zelf aan de slag – afronding
19:30 u – Korte actuele presentatie
19:45 u – Informatica stand van zaken (en vervolg)
20:00 u – Afsluiting

De inschrijving is gesloten.