Vakoverstijgend 
α β γ

Het is zover: het Bètapartners netwerk Amsterdam wordt uitgebreid met een vaksteunpuntennetwerk voor de talen, mens- en maatschappijvakken en kunstvakken: Alfagammapartners

Alfa, Gamma en Bèta activiteiten van andere organisaties

Nascholing PWS

Onderdeel van de nascholing is een opfriscursus waarin basale onderzoeksvaardigheden van de docent ‘opgefrist’ worden. Een ander onderdeel is de verdiepingscursus gericht op begeleiding en beoordeling. Gebaseerd op de theorie biedt de nascholing hiervoor praktische handvatten.

MOOC Beter schrijven in het hoger onderwijs

Deze MOOC is bedoeld voor studenten, maar is ook voor leerlingen en docenten interessant.

Lesmateriaal Rijksmuseum

Achter schilderijen schuilt meer chemie dan je denkt. Met de topstukken uit het Rijksmuseum kun je chemische onderwerpen prachtig en toegankelijk introduceren aan leerlingen met lesmateriaal van het Rijksmuseum.

Atoommodel maakt verbinding tussen scheikunde en klassieke talen

Thomas van Vroonhoven en Marjolein Wal, docenten van het Felisenum, hebben een praktische, vakoverstijgende lessenserie ontwikkeld voor klassieke talen én scheikunde. De lessen gaan over de geschiedenis van het atoommodel en zijn bedoeld voor de derde klas.

Lessenserie: Leven in de nieuwe delta

Leven in de nieuwe delta is een project om middelbare scholieren bewuster te maken van de interactie tussen de activiteiten van de mens en het rivierdelta-ecosysteem. Dit project is een samenwerking tussen de vakken biologie, aardrijkskunde en CKV, samen met wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam.