Vakoverstijgend 
α β γ

Het is zover: het Bètapartners netwerk Amsterdam wordt uitgebreid, er komt een vaksteunpuntennetwerk voor de talen, mens- en maatschappijvakken en kunstvakken. 

Doel is het versterken van het regionale onderwijs, het verbeteren van de uitwisseling tussen het vwo en het wo, het versterken van het beeld bij het vwo van de wo opleidingen in Amsterdam en het mede daarmee verbeteren van de studiekeuze en het verlagen van de uitval in de eerste jaren op het wo.


Inmiddels zijn er al Vaksteunpuntcoördinatoren aan de slag voor:


Zij zijn aan de slag met het opzetten van hun vaksteunpunt. Meedenkers en suggesties zijn welkom! 

De website voor deze vakken is nog in de maak. Voorlopig bieden we hier op de website van Bètapartners ruimte voor informatie en inschrijven voor de activiteiten.


Gezocht: Vaksteunpuntcoördinatoren voor de andere
talen, mens- en maatschappijvakken en kunstvakken, meer informatie hier te vinden. 

Inschrijven nieuwsbrief voor Taal-, Mens-, Maatschappij- en Cultuurdomeinen.

Activiteiten georganiseerd door AlfaGammapartners

Aardrijkskunde

De activiteiten van Aardrijkskunde worden hier weergegeven. 

Economie en Bedrijfseconomie 

De activiteiten van Economie en Bedrijfseconomie worden hier weergegeven. 

Nederlands

De activiteiten van Nederlands worden hier weergegeven. 

Activiteiten andere organisaties

Nascholing PWS

Onderdeel van de nascholing is een opfriscursus waarin basale onderzoeksvaardigheden van de docent ‘opgefrist’ worden. Een ander onderdeel is de verdiepingscursus gericht op begeleiding en beoordeling. Gebaseerd op de theorie biedt de nascholing hiervoor praktische handvatten.

MOOC Beter schrijven in het hoger onderwijs

Deze MOOC is bedoeld voor studenten, maar is ook voor leerlingen en docenten interessant.

Lesmateriaal Rijksmuseum

Achter schilderijen schuilt meer chemie dan je denkt. Met de topstukken uit het Rijksmuseum kun je chemische onderwerpen prachtig en toegankelijk introduceren aan leerlingen met lesmateriaal van het Rijksmuseum.

Atoommodel maakt verbinding tussen scheikunde en klassieke talen

Thomas van Vroonhoven en Marjolein Wal, docenten van het Felisenum, hebben een praktische, vakoverstijgende lessenserie ontwikkeld voor klassieke talen én scheikunde. De lessen gaan over de geschiedenis van het atoommodel en zijn bedoeld voor de derde klas.

Lessenserie: Leven in de nieuwe delta

Leven in de nieuwe delta is een project om middelbare scholieren bewuster te maken van de interactie tussen de activiteiten van de mens en het rivierdelta-ecosysteem. Dit project is een samenwerking tussen de vakken biologie, aardrijkskunde en CKV, samen met wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam.