Vakoverstijgend 
α β γ

Het is zover: het Bètapartners netwerk Amsterdam wordt uitgebreid met een vaksteunpuntennetwerk voor de talen, mens- en maatschappijvakken en kunstvakken: Alfagammapartners

Alfa, Gamma en Bèta activiteiten van andere organisaties

Cursus Conceptueel modelleren

Systeemdenken is een belangrijke vaardigheid voor het begrijpen en oplossen van complexe problemen (klimaat, voedselvoorziening, natuurbeheer, recessie, etc.). In deze cursus op aanvraag richt zich op het kennismaken met niveau 2, 3, 4 (basis en uitgebreid) van conceptueel modelleren in DynaLearn. Elke bijeenkomst staat er een niveau centraal en gaan we concreet aan de slag met het lesmateriaal.

Lesmateriaal Rijksmuseum

Achter schilderijen schuilt meer chemie dan je denkt. Met de topstukken uit het Rijksmuseum kun je chemische onderwerpen prachtig en toegankelijk introduceren aan leerlingen met lesmateriaal van het Rijksmuseum.

Lessenserie: Leven in de nieuwe delta

Leven in de nieuwe delta is een project om middelbare scholieren bewuster te maken van de interactie tussen de activiteiten van de mens en het rivierdelta-ecosysteem. Dit project is een samenwerking tussen de vakken biologie, aardrijkskunde en CKV, samen met wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam.