Vakbijeenkomsten /

De fysische en sociale geografie van examenregio Zuid-Amerika

Om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de examenregio Zuid-Amerika, is het belangrijk dat wij als docenten goed op de hoogte zijn. Vandaar deze vakbijeenkomst waarbij we ingaan op de verschillende aspecten van de fysische en sociale geografie van Zuid-Amerika. Christien Klaufus (CEDLA/UvA) en Bart Kruijt (WUR) geven allebei een lezing met praktische toepassingen voor tijdens je lessen en bronnen die je mogelijk kunt gebruiken. Tussen de lezingen door eten we een simpele, maar lekkere Zuid-Amerikaanse maaltijd en is er tijd om ideeën uit te wisselen.

Je gaat vol inspiratie, met een lading nieuwe bronnen en een gevulde maag weer op huis aan. Hasta pronto!

Christien Klaufus (CEDLA/UvA) – ‘Steden en ongelijkheid’
Als we aan steden in Zuid-Amerika denken, denken we al snel aan favelas en zelfbouwwijken die zijn gebouwd op de minst aantrekkelijke plekken van de stad. Aan buurten waar drugsbendes de baas zijn en de informele sector de belangrijkste bestaansbasis voor de bevolking is aan de ene en de gated communities van de rijken aan de andere kant. Is dit een correct of te stereotyperend beeld? Moet dat beeld worden bijgesteld? En zo ja, hoe? Is de ongelijkheid in deze steden afgenomen, wat zijn de ontwikkelingen en de trends?

Christien Klaufus, verbonden aan het Centre for Latin American Research and Documentation (CEDLA) van de UvA heeft meegeholpen het huidige aardrijkskunde-examenprogramma vorm te geven. Zij gaat ons aan de hand van haar onderzoek van collega’s inzicht geven in de veranderingen en de ontwikkelingen in steden in Zuid-Amerika.

Bart Kruijt (WUR) – ‘Ontbossing en klimaatverandering in de Amazone’
‘De longen van de wereld’ worden de Amazone regenwouden nog steeds vaak genoemd in de media. Dat beeld klopt niet, zeggen onderzoekers al heel lang. Maar hoe zit het dan wel? Waarom is ontbossing van de Amazone dan toch een groot probleem? Wat doet die ontbossing met de koolstofkringloop? En met de waterkringloop? En wat betekent dat allemaal voor het klimaat, lokaal, regionaal en mondiaal? En hoe worden de 25 miljoen inwoners van de regio geraakt?

Bart Kruijt, onderzoeker aan Wageningen University and Research, doet al 30 jaar onderzoek naar het effect van ontbossing op de lokale, regionale en mondiale kringlopen in onder andere het Amazonegebied. In die jaren heeft hij  het regenwoud en alles dat er van afhankelijk is, zien veranderen. Bart biedt ons een kijkje in de keuken van het onderzoek en aan de hand van onderzoek en ervaringen neemt hij ons mee op een reis door het veranderende Amazone landschap.

15.45   Inloop (NU-3B05)

16.00   Lezing – Christien Klaufus (CEDLA/UvA): ‘Steden en ongelijkheid’

17.10    Zuid-Amerika: Bronnen en werkvormen

18.00   Gezamenlijk Zuid-Amerikaans diner (Bèta Foyer – 2e verdieping NU)

18.45   Lezing – Bart Kruijt (WUR): ‘Ontbossing en klimaatverandering in de Amazone’

19.45   Afsluiting (naslagwerk, korte evaluatie & agenda)

20.00   Einde bijeenkomst

Aanmelden gaat via de website van AlfaGammaPartners.