Vakbijeenkomsten /

VB Eenvoudig formatief evalueren zonder nakijkwerk

Wegens succes herhaald! 

Formatieve evaluatie is een krachtig hulpmiddel bij volgen en sturen van leerprocessen. Maar hoe doe je dat bij een bètavak,  in een bomvolle klas, zonder bergen nakijkwerk? 

Deze workshop gaat over fast feedback, een praktische manier van formatief evalueren en feedback geven. En hoe je dat doet bij de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie.  En over hoe je bestaand lesmateriaal ombouwt naar activerende werkvormen voor fast feedback. En dit alles zonder veel voorbereiding en correctiewerk.

Regelmatige feedback is zeer effectief bij het bevorderen van het leren van leerlingen. Om goede feedback te kunnen geven is het belangrijk om de voortgang van het leerproces in kaart te brengen, zodat je op tijd en gericht kunt ingrijpen.  

Het is wel een lastige klus, het leerproces continu volgen en geschikte interventies doen in een klas met dertig verschillende leerlingen. Dit kan een berg extra voorbereiding en nakijkwerk opleveren. Maar dat hoeft niet.

In deze workshop leer je dat het ook anders kan. We gaan aan de slag met een praktische methode voor formatieve evaluatie en feedback geven. Je krijgt zo bijvoorbeeld nog tijdens de uitleg bij elke leerling inzicht in het leerproces. De aanpak is zo laagdrempelig dat je er direct mee kunt beginnen in je lessen. Bovendien zijn de gebruikte werkvormen activerend voor leerlingen.

Tijdens deze bijeenkomst leer je:

  • hoe je formatieve evaluatie en feedback praktisch vormgeeft in je dagelijkse natuurkunde-/scheikunde-/biologielessen
  • hoe je de uitkomsten van formatieve evaluatie  kunt omzetten in effectieve feedback voor leerlingen
  • hoe je bestaand lesmateriaal eenvoudig kunt omvormen naar activerende werkvormen voor formatieve evaluatie en  feedback geven.
  • hoe je direct en gericht het leerproces van leerlingen kunt bijsturen

 

Deze bijeenkomst wordt begeleid door Marjolein Wal, vaksteunpuntcoördinator scheikunde van Bètapartners

15.45 uur inloop

16.00 uur interactief college

17.00 uur zelf aan de slag

17.25 uur uitwisseling en afsluiting

De inschrijving is gesloten.