Vakbijeenkomsten /

VB Gedrag van rivieren: theorie en toepassen in stroombak (Leskist)

Met een stroombak kun je voor leerlingen het gedrag van rivieren inzichtelijk maken. In deze bijeenkomst bespreken we hoe  “spelen” met zand in een stroombak goed kan worden ingezet in je lessen. Door het voelen van het zand en het in drie dimensies ervaren van de vormen kunnen leerlingen zich veel beter voorstellen welke processen op onze aarde afspelen. We hebben zo’n stroombak te leen in een leskist met de benodigde spullen en lesmateriaal.

Voor het diner gaan we in op het ontstaan van delta’s en rivieren. Voor geowetenschapper Maarten Kleinhans is het voorspellen van het gedrag van rivieren onderwerp van zijn onderzoek.

Voorspellingen laten zien dat in 2040 75% van de wereldbevolking in rivierdelta’s of langs rivieren woont. Met behulp van zijn reusachtige tidal facility The Metronome onderzoekt hij nu de vraag hoe de veranderlijke patronen van geulen en banken in riviermondingen met eb en vloed ontstaan. Daarbij spelen factoren als vegetatie, klimaat, ondergrond en reliëf een grote rol. Tijdens deze bijeenkomst hoor je er alles over!

Na het diner gaan we aan de slag met de stroombak. Er zijn bij Bètapartners twee stroombakken aangeschaft. Deze kunnen in Leskisten geleend worden. De Leskist bevat gratis materialen die je als docent of als leerling bijvoorbeeld voor een PWS één of meerdere weken kan lenen. De Leskist bevat lesvoorbeelden, maar een docent is vrij om er zelf een les omheen te bedenken. Er zitten geen kosten verbonden aan het lenen van een Leskist. Deze Leskist zal in het nieuwe schooljaar te boeken zijn. 

15.30 Inloop 

16.00 Lezing over de vorming van rivieren en delta’s door Maarten Kleinhans

17.30 Diner

18.15 Werken met de leskist en stroombak

19.00 Afsluiting