Vakbijeenkomsten /

VB Geowerkvormen in de praktijk

Hoe kun je de aardrijkskundeles voor je leerlingen meer tot leven brengen en wat zijn makkelijk uit te voeren werkvormen om fysisch geografische processen een keer op een andere manier aan je leerlingen duidelijk te maken? Dit zijn de twee vragen die centraal staan tijdens deze internationaal getinte vakbijeenkomst.

Duncan Hawley
De inleiding van de middag wordt gedaan door de Engelse Aardwetenschapper Duncan Hawley, die naast zijn werk als lerarenopleider, als adviseur betrokken is bij de Britse Geographical Association, chairman is van de “Special Interest Group Physical Geography” en betrokken is bij Europese projecten zoals Geocapabilities. Duncan Hawley heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de bundel ‘Geowerkvormen’ waarvan later tijdens de bijeenkomst verschillende werkvormen voorbij zullen komen. Tijdens de lezing zal Duncan ingaan op het overbrengen van ‘Powerful knowledge’ en innovaties in het fysisch aardrijkskundig onderwijs.

Geowerkvormen carrousel
Tijdens de workshop carrousel ga je aan de slag met verschillende Geowerkvormen. Onder leiding van de UvA vakdidactici (Mathijs Booden, Tjerk Destombes en Gotze Kalsbeek) en enkele (oud) LIO studenten presenteren we een aantal zeer aantrekkelijke werkvormen. Dit zijn meestal werkvormen waarbij je weinig materialen nodig hebt. Zo maak je in verschillende workshoprondes kennis met een storyboard over meanderen, windsystemen op papieren bordjes, de geologische waslijn, schetsen van een kaart, hoogtelijnen tekenen met petrischaaltjes en E.T. Geography. 

De bundel Geowerkvormen
De bundel ‘Geowerkvormen is een project van de Vakdidactici van de UvA samen met studenten en oud-studenten. De bundel is uiteindelijk tot stand gekomen en in print gebracht dankzij financiële ondersteuning van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappij vakken. Sommige werkvormen hadden een uitgebreide bronnenset en didactische instructie (bijvoorbeeld van Duncan Hawley), maar andere werkvormen kwamen tot stand op basis van een enkele foto of alleen maar enthousiaste tweet van een docent. Alle ideeën werden verzameld, bewerkt, soms vertaald, daarna getest in de klas en vervolgens uitgeschreven bij wijze van docentenhandleiding voor de bundel.  De eerste studenten waren er al actief mee in 2015 en later sloten andere studenten aan. In 2022 verscheen de bundel. Na de bijeenkomst zal er de mogelijkheid zijn de bundel aan te schaffen.

16.00 Inloop
16.15 Opening bijeenkomst
16.20 Lezing Duncan Hawley: Powerful knowledge & teaching geography (ENG)
17.30 Diner
18.00 Geowerkvormen carrousel
19.45 Afsluiting 

Klik hier om je aan te melden.