Vakbijeenkomsten /

VB Informatica: Maatschappelijke en individuele invloed van informatica

De impact van nieuwe technologie is enorm op onze samenleving. Grote vraagstukken zullen de komende jaren moeten worden beantwoord door ons en de nieuwe generatie. Wat zijn de gevolgen van de ontwikkeling van de computer op de maatschappij? Hoe behandelen we dit tijdens Informaticalessen en zetten we onze leerlingen aan tot kritisch denken?

Deze vakbijeenkomst bestaat uit twee delen. In het eerste deel doen we onder begeleiding van Philippe Boekstal de workshop “Kritisch Denken”. Philippe is vakdidacticus Filosofie aan de UvA. Kritisch denken is niet alleen een vaardigheid die docenten proberen te ontwikkelen bij leerlingen, ook van de docent zelf wordt met rede verwacht dat zij in staat zijn tot kritisch denken. In dit eerste deel wordt onderzocht wat kritisch denken kan zijn en wat je er als docent aan kan hebben, vooral door er zelf door middel van enkele “denkgereedschappen” mee te oefenen. 

In het tweede deel zal dr. Ingrid Breymann, vakdidacticus Informatica en mede-auteur van verschillend lesmateriaal ons meenemen in het lesmateriaal dat voor het keuze thema “Maatschappelijke en individuele invloed van informatica” recentelijk is opgeleverd.

In deze module leert de leerling in te zien en te begrijpen dat technologie niet objectief en waardevrij kan zijn en dat het altijd een afspiegeling vormt van bepaalde waarden en normen, ook al wordt dit niet expliciet gemaakt. 

Ze zal ons uitleg geven van het lesmateriaal dat uit drie modules bestaat:

  • Wearables en gezondheid
  • Algoritmiek en ethiek
  • Smart cities of autonome systemen

Uiteraard gaan we ook zelf hands-on ervaring opdoen met het materiaal. 

16:00 u Inloop

16:15 u Start

20:00 u Einde

De inschrijving is gesloten. Voor late aanmelding, mail naar Monique Jhinnoe.